Mapa dostupnosti služieb O2


Naše služby sú dostupné pre takmer 100 % obyvateľov Slovenska.

Neustále posilňujeme internetové 3G pokrytie, spúšťame aj najmodernejšie 4G a každý deň sa snažíme robiť našu sieť lepšou.