Extra karta

Čím častejšie Extra kartou platíte, tým väčší bonus
na O2 faktúru získavate.

Zistite viac

Ako funguje Extra karta?

Plaťte pohodlne a jednoducho vašu faktúru Extra kartou v zóne Moje O2.

Viac o platbe kartou

Každý nákup a platba sa vám počíta. Čím častejšie s Extra kartou platíte, tým väčší bonus každý mesiac získavate.

Ak kartou nakupujete u vybraných partnerov Extra karty, získavate naviac Extra bonus na kartu.

Partneri Extra karty
 

Šetrite až 10 € na O2 faktúru

Plaťte Extra kartou vaše každodenné výdavky - v potravinách, v kaviarňach a reštauráciách, za benzín alebo mesačné platby za domácnosť. Čím viac Extra kartu využívate na platby, prevádzate peniaze na účet alebo vyberáte z bankomatov, tým viac na vašu O2 faktúru ušetríte.

Vypočítajte si, koľko šetríte s Extra kartou.

Mesačné náklady uhradené Extra kartou

 
400 €
Bonus na O2 faktúru
7
 

Skrýva v sebe viac, ako si myslíte

Vedenie karty za 0 €
pri aktívnom využívaní

Stačí, ak s Extra kartou aspoň raz mesačne zaplatíte v minimálnej výške 1 € v obchode či na internete, vyberiete peniaze z bankomatu alebo si ich len prevediete na účet. Jednoducho ju využívajte a nemusíte zaplatiť štandardný poplatok 1,70 € mesačne.

Pohodlné bezkontaktné platby

Extra karta je vybavená bezkontaktnou technológiou pre rýchle, pohodlné a bezpečné platby. Nákupy do 20 € tak môžete zaplatiť jednoduchým priložením karty k platobnému terminálu.

Správca financií

So Správcom financií máte prístup k informáciám o vašej karte 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Prihlásiť sa

Ako na väčšie nákupy

Platby a nákupy nad 100 € si môžete pohodlne rozložiť do pevných mesačných splátok s výhodnejším úročením.

Viac o nákupoch na splátky

Ďalšie výhody Extra karty

 
Často kladené
otázky
viac  
 

Často kladené otázky

Čo je to bonus na O2 faktúru ?

Je to finančná odmena za to, že Extra kartou platíte faktúru od O2 alebo dobíjate kredit na www.mojeo2.sk a aktívne ju využívate pri platbách u obchodníkov, na internete, vyberáte peniaze z bankomatu, prevádzate peniaze na účet a pod.

Ako získam bonus na O2 faktúru?

Plaťte Extra kartou O2 faktúry v internetovej zóne Moje O2 na www.mojeo2.sk alebo v rámci služby O2 Fér dobíjajte Extra kartou na stránkach www.o2.sk. Plaťte s ňou aj všetky svoje nákupy a ďalšie mesačné výdavky. Každá platba sa vám ráta, takže čím častejšie Extra kartou platíte, tým väčší bonus na O2 faktúru získate. Do obratu na karte sa však nezarátava samotná platba O2 faktúry a dobíjanie kreditu pre O2 Fér.

Čo je to Extra bonus a ako ho získam?

Je to ďalšia finančná odmena za to, že platíte Extra kartou u partnerov Extra karty. Časť peňazí z ceny nákupu získate v podobe tzv. cash backu späť na vašu kartu do dvoch pracovných dni po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý vám náleží, a to spätne ku koncu takéhoto mesiaca.

Prečo mi nebol pripísaný Extra bonus za niektoré platby?

U niektorých partnerov pripisujeme Extra bonus až nasledujúci mesiac po uskutočnení transakcie. Pokiaľ platba prebehla pred dlhšou dobou a chcete pripísanie Extra bonusu reklamovať, využite formulár Reklamácia kreditnej transakcie alebo zavolajte na zákaznícku linku 0850 111 166.

Kde nájdem zoznam partnerov Extra karty a aký veľký Extra bonus poskytujú?

Aktuálny zoznam partnerov Extra karty a výšku poskytovaného Extra bonusu nájdete vždy na www.extrakarta.sk.

Aké sú podmienky získania karty?

Extra karta je určená výhradne pre O2 zákazníkov, ktorí majú viac ako 18 rokov, sú občanmi EÚ, Nórska alebo Švajčiarska a majú pravidelný mesačný príjem zo zamestnania, podnikateľskej činnosti alebo poberajú dôchodok.

Potrebujem ručiteľa?

Nie, na získanie karty ručiteľa nevyžadujeme.

Aké doklady budem potrebovať?

Budete potrebovať dva doklady totožnosti: občiansky preukaz + druhý doklad (cestovný pas, vodičský preukaz, zbrojný preukaz, rodný list alebo platobná karta). Ak ste zamestnaný alebo ste SZČO, pripravte si tiež údaje o firme – presný názov, adresu, telefón a IČO a tiež potvrdenie o výške príjmu.

Ako si môžem overiť, že nie som vedený v registri dlžníkov?

Ak máte pochybnosti o svojom minulom splácaní, odporúčame vám pred podaním žiadosti o kartu overiť si, aké informácie sú o vás vedené v Registri FO združenia SOLUS.

Na aký účel môžem kartu využiť?

S kartou môžete platiť faktúry za O2 služby, dobíjať kredit na predplatenej karte O2 Fér, platiť ňou na internete, u všetkých ďalších obchodníkov, vyberať hotovosť z bankomatov na Slovensku aj v zahraničí a robiť bezhotovostné prevody od sumy 1 € na ľubovoľný účet na Slovensku.

Koľko zaplatím za schválenie a vydanie karty?

Za vydanie karty neplatíte žiadny poplatok, je zadarmo.

Ako si mám kartu aktivovať?

Po kontrole žiadosti vám bude karta zaslaná poštou spolu s pokynmi pre aktiváciu. Kartu aktivujete telefonicky prostredníctvom hlasového automatu alebo s pomocou operátora. Sami si potom zvolíte PIN, ktorý budete k svojej karte používať.

Ako mám svoju kartu chrániť?

Keď kartu dostanete, bezodkladne ju podpíšte na zadnom prúžku.

Vaša karta je chránená PIN kódom, ktorý poznáte len vy. Vo vlastnom záujme uchovajte PIN v tajnosti a v žiadnom prípade ho nenoste spolu s kartou. Ak vám ju niekto ukradne, dávate mu tak možnosť vybrať vaše peniaze z bankomatu alebo zaplatiť ešte predtým, ako stratu vôbec zaregistrujete.

Pri výbere z bankomatu sa presvedčte, že nikto nemôže odpozorovať PIN, ktorý zadávate.

Kartu nikomu nepožičiavajte ani nemajte na papieriku v peňaženke napísané údaje, ako je jej číslo, platnosť alebo kód CVV/CVC (posledné trojčíslie na podpisovom prúžku karty). Kartu takisto nedávajte ako zálohu, napr. na recepciách hotelov, auto požičovní a pod. Pri platbe majte kartu neustále na očiach. Nedopustite, aby napr. v reštaurácii odišiel čašník sám s vašou kartou od vášho stola.

Nenoste kartu priamo v peňaženke spolu s hotovosťou a dokladmi. V prípade krádeže tak totiž prídete o všetko - peniaze, doklady, karty, ďalšie preukážky a pod. Obstarajte si radšej puzdro na doklady, kde budete mať karty oddelene od peňazí. Nezabúdajte si starostlivo uzatvárať svoju kabelku, nenoste doklady a karty voľne vo vreckách.

Pri nakupovaní neukladajte puzdro s kartou voľne do nákupného košíka, neexistuje väčšie lákadlo pre zlodejov.

Ak sa rozhodnete platiť kartou na internete, vyberte si osvedčené servery a zabehnuté internetové obchody, najlepšie obchodníkov označených ako 3D Secure. Ak nepoužívate kartu pre online platby, nechajte si možnosť platenia na internete zablokovať.

Pokiaľ od nás dostanete informáciu o neserióznosti obchodníka a z bezpečnostných dôvodov vám vystavíme novú kartu, vyvarujte sa jej ďalšieho použitia u tohto obchodníka.

Ak zistíte, že ste kartu stratili, urýchlene ju zablokujte na telefónnom čísle O850 111 166. Táto služba je zo zákona zadarmo.

Chráňte kartu pred mechanickým poškodením, nadmernou teplotou a inými škodlivými vplyvmi.

Čo mám robiť, ak som kartu stratil alebo mi bola odcudzená?

Stratu alebo krádež karty ohláste okamžite telefonicky na zákazníckej linke Extra karty. Zo Slovenska volajte na číslo 0850 111 166, zo zahraničia volajte na číslo +421 337 767 246. Kartu vám bezplatne zablokujeme. Zároveň môžete hneď požiadať o vydanie novej karty.

Je možné získať kreditnú kartu aj bez poistenia?

Áno, zmluvu ku kreditnej karte možno uzavrieť aj bez poistenia . Poistenie vám však odporúčame.

Ako si môžem službu Elektronický mesačný výpis zriadiť?

Stačí vyplniť formulár na www.homecredit.sk/e-vypis alebo zavolať na zákaznícku linku 0850 111 166 a už od budúceho mesiaca budete mať výpis iba vo svojej e-mailovej schránke.

Aký je rozdiel medzi papierovým a elektronickým výpisom?

Elektronický výpis plne nahrádza výpis papierový.

 
Slovník
finančných pojmov
viac  
 

Slovník finančných pojmov

Akontácia

je časť ceny nákupu, ktorú pri čerpaní úveru zaplatí kupujúci priamo obchodníkovi. Zvyčajne sa pohybuje vo výške okolo 10 %.

Bankomat (ATM)

je peňažný automat slúžiaci na výber hotovosti prostredníctvom platobnej karty.

Bezhotovostná platba

je platba iným spôsobom ako hotovými peniazmi, napr. platba kartou u obchodníka alebo prevod z bežného účtu pomocou internetového bankovníctva.

Bezúčelový úver

je druh spotrebiteľského úveru, ktorý môže klient využiť na čokoľvek. Podmienkou úveru teda nie je nákup konkrétneho tovaru alebo služby. Formou bezúčelového úveru je napr. aj úver z kreditnej karty, nazývaný aj revolvingový úver.

Bezúročné obdobie

je doba, počas ktorej klient neplatí poskytovateľovi karty úroky z čerpaného úveru.

Zablokovanie karty

je proces, ktorý zabraňuje zneužitiu karty v prípade jej krádeže alebo straty. Po zablokovaní karty ňou nie je možné platiť u obchodníkov a na internete, vyberať hotovosť z bankomatu ani ju inak použiť.

Čerpanie úveru

je odpísanie peňažných prostriedkov z úverového účtu klienta po tom, ako zaplatil kartou alebo ňou vybral hotovosť z bankomatu.

Dĺžka úveru

je doba, počas ktorej bude klient úver splácať. Tento parameter úveru je stanovený v úverovej zmluve.

Disponibilný zostatok

je objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii na využitie zo svojej karty. Jedná sa o úverový rámec, ktorý je znížený o sumu už uskutočnených transakcií. Disponibilný zostatok sa každou mesačnou aj mimoriadnou splátkou zväčšuje.

Dlh

je čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi.

Dlžník

je fyzická alebo právnická osoba, ktorej finančná inštitúcia poskytla úver a ktorá je na základe úverovej zmluvy povinná pôžičku splatiť (vrátane úrokov, príp. úrokov z omeškania, poplatku z omeškania a pod.)

Doklad totožnosti

Občiansky preukaz alebo cestovný pas. Na vybavenie žiadosti o poskytnutie úveru je potrebné mať platný doklad totožnosti.

Držiteľ karty

je osoba, ktorá je ako jediná oprávnená kartu používať.

Embosovaná karta

je platobná karta, na ktorej je reliéfnou tlačou uvedené meno majiteľa karty a jej číslo. Je možné ju použiť v tzv. imprinteroch, čo sú obchodné terminály, ktoré narozdiel od POS terminálov nie sú online spojené so zúčtovacím centrom. Ľudovo sú nazývané „žehlička“.

Kreditná karta

je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať revolvingový, čiže opakovaný úver od poskytovateľa karty. Umožňuje svojmu držiteľovi platiť kartou alebo vyberať z bankomatu hotovosť až do výšky dohodnutého úverového rámca. Využité peniaze treba splatiť v dohodnutom termíne.

Mesačné splátky

Jedná sa buď o pevne danú sumu uvedenú v úverovej zmluve, alebo o percento z neuhradenej dlžnej sumy.

Mimoriadna splátka

je suma zaplatená nad rámec pravidelnej mesačnej splátky. Zvýši sumu, ktorú má klient na karte k dispozícii, a zníži úverové zaťaženie klienta.

Nákup na splátky

je forma spotrebiteľského účelového úveru určená na financovanie určitého tovaru alebo služby.

Nezaistený úver

je úver poskytnutý iba na základe ohodnotenia bonity klienta, ktorý sa podpisom zmluvy zaväzuje úver splácať.

Nulové navýšenie

je prípad predaja na splátky, keď sa súčet splátok a akontácie rovná obstarávacej hodnote veci. Klient neplatí žiadne úroky ani poplatky.

p. a.

(z latinského per annum) pri úvere značí ročnú úrokovú sadzbu.

p. m.

(z latinského per mensem) pri úvere značí mesačnú úrokovú sadzbu.

Penále

je peňažný postih (pokuta), ktorý platí odberateľ alebo dodávateľ dotknutému subjektu, ak nedodrží dohodu alebo právny predpis. Nárok na penále vyplýva spravidla zo zákona.

PIN (Personal Identification Number)

je štvormiestne osobné identifikačné číslo slúžiace ako ochranný prvok platobných kariet. Používa sa spravidla pri výbere hotovosti z bankomatu a pri platbe kartou u obchodníkov.

Pohľadávka

predstavuje nárok veriteľa na určité plnenie zo strany klienta.

Poistenie

je vzťah, pri ktorom na seba poisťovňa preberá záväzok, že poistenému zaplatí ujmu, ktorá mu vznikne, za podmienok uvedených v poistnej zmluve. Tento záväzok sa realizuje za úplatu - poistné.

Poistenie zneužitia karty

slúži pre prípad straty, odcudzenia alebo iného zneužitia karty. Službu Poistenie zneužitia karty pre držiteľov Extra karty poskytuje Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Poistenie výdavkov

slúži na úhradu dlžných splátok a tiež na prevádzku domácnosti v prípade straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, invalidity III. stupňa alebo úmrtia následkom úrazu. Službu Poistenie výdavkov pre držiteľov Extra karty poskytuje Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Poistná udalosť

je náhodná skutočnosť, s ktorou je spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť klientovi poistné plnenie na základe poistnej zmluvy.

Poistné krytie

je zmluvne dohodnutá suma, ktorú poisťovňa klientovi vyplatí, ak dôjde k poistnej udalosti.

Poplatok

je jednorazová suma vyberaná za určitú službu, napríklad za vedenie karty alebo za výber z bankomatu.

Príkaz na úhradu

je súhlas klienta s vykonaním a zaúčtovaním jednorazovej platby zo svojho bankového účtu.

Revolvingový úver

umožňuje opakovane platiť kartou alebo vyberať z bankomatu až do výšky dohodnutého úverového rámca. Využité peniaze treba splatiť v dohodnutom termíne.

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov)

je údaj uvedený v percentách, ktorý pomáha spotrebiteľovi lepšie vyhodnotiť výhodnosť poskytovaného úveru. Do výpočtu RPMN sa zahŕňa nielen výška úrokovej sadzby, ale aj ďalšie poplatky, ktoré sú spojené s úverom.

SOLUS

je záujmové združenie právnických osôb, ktorého cieľom je v rámci tzv. zodpovedného úverovania prispievať k prevencii nadmerného zadlžovania klientov, k prevencii rastu počtu dlžníkov v omeškaní, zvyšovať vymáhateľnosť existujúcich dlhov po splatnosti a znižovať potenciálne finančné straty veriteľov. SOLUS spravuje databázu neplatičov členských spoločností.

Splátka

je suma zložená z časti úveru a príslušných úrokov, ktorú klient pravidelne odosiela veriteľovi a tým spláca svoj úver.

Splátkový kalendár

je stanovený postup splácania úveru. Je to súpis všetkých splátok a termínov, kedy majú byť pripísané na účte veriteľa.

Splatnosť

je vopred dohodnutá doba, počas ktorej sa klient zaviazal splatiť úver.

Spotrebiteľský úver

je poskytovaný súkromným osobám a domácnostiam na nákup spotrebných predmetov, služieb, obstaranie alebo stavbu bytu alebo domu a pod. Najčastejšie sa používajú úvery revolvingové (poskytované formou úverového rámca k bežnému účtu klienta), úvery splátkové (charakteristické pravidelným splácaním úveru vrátane úrokov) a hypotekárne úvery (dlhodobé úvery slúžiace na financovanie kúpy alebo vybudovanie bytu alebo rodinného domu).

Storno

je zrušenie chybného záznamu alebo operácie.

Transakcia

je realizácia platby za nákup tovaru alebo výber hotovosti z bankomatu.

Trvalý príkaz

je súhlas klienta s realizáciou a zaúčtovaním opakujúcich sa platieb z jeho bankového účtu.

Účelový úver

je druh úveru, ktorý môže klient využiť iba na financovanie vopred stanoveného konkrétneho tovaru alebo služieb. Ide napríklad o nákup na splátky.

Upomienka

je výzva klientovi, aby uhradil splátku, ktorú veriteľ v termíne nedostal. Najčastejšie je zasielaná poštou.

Úrok

je peňažná odmena, ktorú platí klient veriteľovi za požičanie peňazí. Výška úroku závisí od veľkosti poskytnutého objemu peňazí, od výšky úrokovej sadzby a doby trvania úveru.

Úroková sadzba

vyjadruje percentuálny pomer sumy „zaplatenej navyše“ k požičanému objemu peňazí. Udáva sa v percentách p. a. (za rok) alebo p. m. (za mesiac).

Úver

je poskytnutie peňazí na úrok. Veriteľ dočasne zapožičia peniaze klientovi s tým, že po určitej dobe klient vráti peniaze späť. Ako odmenu za poskytnutie práva narábať s peniazmi platí klient veriteľovi úrok.

Úverová karta

je založená na princípe revolvingového čiže opakovaného úveru. Umožňuje jej majiteľovi opakovane nakupovať alebo čerpať hotovosť až do výšky dohodnutého úverového rámca.

Úverová zmluva

je písomná dohoda medzi finančnou inštitúciou a klientom, ktorá tvorí formálny základ ich úverového vzťahu.

Úverové podmienky

sú neoddeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy o poskytnutí úveru a zakotvujú všetky práva a povinnosti medzi finančnou inštitúciou a klientom.

Úverový rámec (limit)

je maximálny objem peňazí, ktoré môže klient využiť z kreditnej karty. Úverový rámec si klient dohodne s poskytovateľom úveru a jeho výška sa môže v priebehu trvania zmluvy meniť.

Úverový účet

je účet, na ktorom finančná inštitúcia eviduje poskytnutý úver.

Variabilný symbol

je maximálne desaťmiestny údaj uvádzaný na príkazoch na úhradu. Slúži na identifikáciu platby pre príjemcu aj odosielateľa platby. Môže ísť napríklad o rodné číslo platiteľa alebo o číslo úverovej zmluvy.

Veriteľ

je fyzická alebo právnická osoba, prípadne združenie takých osôb, poskytujúca spotrebiteľský úver v rámci svojej obchodnej činnosti, majúca pohľadávku voči dlžníkovi.

Výpis z úverového účtu

je prehľad pohybov na karte, ktorý dostáva klient pravidelne každý mesiac v papierovej alebo elektronickej podobe. Vo výpise je uvedený napríklad počiatočný stav, transakcie na karte v danom období a aktuálny disponibilný zostatok.

Výška úveru

je suma, ktorú si klient požičal od veriteľa. Tým, ako úver spláca, sa jeho výška postupne znižuje.

 
Ochrana osobných
údajov
viac  
 

Prehlásenie o ochrane údajov

Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO 36234176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v oddiele Sa, vložke 10130/T, zabezpečuje ochranu osobných údajov ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov). Osobné údaje poskytuje zákazník ako dotknutá osoba, ktorá žiada o poskytnutie finančnej služby alebo osoba, ktorá je alebo bude v zmluvnom alebo inom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame sú:

 • osobné údaje, vrátane rodného čísla, ktoré sme získali v rámci žiadosti, uzatvorenia, plnenia či neplnenia zmluvy o finančnej službe alebo tiež v rámci zabezpečenia splnenia záväzkov,
 • informácie týkajúce sa bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, ktoré sú nevyhnutné pre posúdenie žiadosti o poskytnutie finančnej služby, získané z negatívneho registra vedeného SOLUS, záujmovým združením právnických osôb, Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO 37935948, ktorého sme členom,
 • informácie týkajúce sa bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, ktoré sú nevyhnutné pre posúdenie žiadosti o poskytnutie finančnej služby, získané z Nebankového registra klientskych informácií vedeného združením Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 420 534 04, ktorého sme užívateľom a pre vytvorenia súborov informácií v rámci Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len „NRKI“) vypovedajúcich o bonite klienta, jeho dôveryhodnosti a platobnej morálke a pre zabezpečenie vzájomného informovania oprávnených užívateľov NRKI o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne.

Doba spracúvania osobných údajov:

 • Pokiaľ vám finančná služba nebude poskytnutá, spracúvanie osobných údajov trvá po dobu platnosti súhlasu poskytnutého dotknutou osobou.
 • V prípade poskytnutia finančnej služby, sú údaje spracúvané po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich z úverovej zmluvy, t.j. do úplného splnenia záväzkového vzťahu.
 • V prípade, že klient riadne plnil zmluvné záväzky, môže mu byť pridelené vernostné identifikačné číslo za účelom získania zvýhodnených produktov alebo služieb. Vtedy je zmluvne dohodnuté spracúvanie osobných údajov na dobu 10 rokov od pridelenia vernostného identifikačného čísla.
 • Pre zasielanie ponúk produktov a služieb pre účely marketingu spracúvanie osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa trvá po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich z úverovej zmluvy, tj. do úplného splnenia záväzku, najdlhšie do odvolania súhlasu klientom, spracúvanie osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvá do písomného odvolania súhlasu klientom resp. do doby podania námietok v zmysle § 28 ods. 3 a 4 zákona č. 122/2013 Z. z.“.
 • Pri poskytnutí osobných údajov do registra SOLUS ich spracúvanie môže trvať do splatenia záväzku, resp. v niektorých prípadoch až po dobu 3 rokov po jeho úhrade.
 • Pri poskytnutí osobných údajov do Nebankového registra klientskych informácií ich spracúvanie spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. trvá v prípade žiadosti o poskytnutie úveru po dobu 3 mesiacov a v prípade uzatvorenia úverovej zmluvy po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 5 rokov od úplného vyrovnania záväzkov klienta vyplývajúcich z úverovej zmluvy a združením Non- Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb po dobu 5 rokov v prípade neakceptácie návrhu úverovej zmluvy jednou zo zmluvných strán a po dobu 10 rokov po uhradení všetkých jeho záväzkov voči spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. v súlade s platnou legislatívou, ak bude uzatvorená úverová zmluva.

Počas trvania práv a povinností vyplývajúcich z úverovej zmluvy súhlas so spracúvaním osobných údajov nie je možné odvolať, s výnimkou súhlasu k prideleniu vernostného identifikačného čísla alebo zasielania ponúk produktov a služieb pre marketingové účely a ďalších prípadov uvedených v príslušných úverových podmienkach.

Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame pre tieto účely:

 • poskytnutie finančnej služby a povinné procesy s tým spojené vyplývajúce z osobitného predpisu ( najmä identifikácia údajov klienta, a jej overovanie, posúdenie žiadosti o poskytnutie finančnej služby, ktorá zahŕňa overenie získaných osobných údajov),
 • uplatnenie práv a povinností z úverového alebo zabezpečovacieho vzťahu,
 • ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa,
 • pridelenie vernostného identifikačného čísla na získanie zvýhodnených produktov a služieb,
 • oslovovanie klientov ponukou produktov a služieb pre účely marketingu,
 • v odôvodnených prípadoch poskytnutie do registra SOLUS,
 • informovanie oprávnených užívateľov Nebankového registra klientskych informácií o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne klienta.

Spolupracujeme

podla zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podla zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Home Credit International, a.s. Praha, zverení prevádzkových činností podľa § 73 zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Home Credit, a.s. Brno,
 • spoločnosti spolupracujúce pri spracovávaní korešpondencie, telemarketingu, vydávaní úverových kariet apod.,
 • spoločnosti spolupracujúce pri vymáhaní pohľadávok,
 • SOLUS,
 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava,
 • Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava,
 • Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Praha, Česká republika,
 • HC Broker, s.r.o., Brno, Česká republika,
 • Slovakia assistance s.r.o., Bratislava,
 • Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Bratislava,
 • Marshaly s.r.o., Bratislava,
 • APS SLOVAKIA, a.s., Bratislava,
 • AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.., organizačná složka BRATISLAVA, Bratislava,
 • UNITED ASSISTANCE s. r. o., Tomášikova 50/B, Bratislava 831 04,IČO: 46243020,
 • PPF banka a.s., Praha, Česká republika,
 • Global Payments Europe, s.r.o., Praha, Česká republika,
 • Crystal Call s.r.o., Hálkova 1A, 831 03 Bratislava, IČO: 35880805,
 • Lion Teleservices SK s.r.o., A.Bernoláka 72, 810 01 Žilina, IČO: 36386723,
 • Atento Česká republika a.s., organizačná zložka Slovensko , Boženy Němcovej 8, 811 01 Bratislava, IČO: 46227687,
 • InvestAge, Bratislava,
 • SAF INVESTMENT, Bratislava,
 • EVOL s.r.o., Bratislava,
 • SAA s.r.o., Bratislava,
 • 5P Agency, s.r.o., Brno, Česká republika,
 • Tatra Billing, s.r.o., Bratislava,zverení prevádzkových činností podľa § 73 zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Slovenská pošta , a.s., Banská Bystrica,
 • Tatra banka, akciová spoločnosť, Bratislava,
 • i Leo/DMMS s.r.o., Bratislava,
 • L. K. Permanent, spol. s r.o., Bratislava, zverení prevádzkových činností podľa § 73 zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Maboro, spol. s r.o., Bratislava,
 • Darex SK, s.r.o, Bratislava,
 • AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o., Bratislava,
 • Ing.Dušan Knoško, Krakovany, súdný znalec,
 • Ing. Róber Rojko, Poprad, súdný znalec,
 • FBL Services, spol. s r.o., Praha, Česká republika,
 • zmluvní predajcovia spoločnosti.

Voľba rozhodnutia

Osobné údaje klient poskytuje dobrovoľne. Žiadosť o poskytnutie finančnej služby nie je podmienená udelením súhlasu klienta s overením jeho osobných údajov a so získaním informácií nutných pre posúdenie žiadosti o poskytnutie finančnej služby. Spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. však môže v rámci rozhodovania o poskytnutie finančnej služby prihliadnuť k tomu, či bol spoločnosti udelený súhlas tieto údaje získať a overiť. Pre poskytnutie finančnej služby klient poskytuje osobné údaje v rozsahu podľa osobitného predpisu ( najmä v rozsahu § 19 zák. č. 297/2008 Z.z. a 88 ods. 3 zák. č. 492/2009 Z.z.).

Ďalšie informácie

 • odchýlky od vyššie uvedeného môžu byť dohodnuté zmluvne,
 • osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme spoločnosti manuálnym, čiastočne automatizovaným i automatizovaným spôsobom,
 • klient poskytujúci údaje má práva vyplývajúce z ustanovení § 28 zákona o ochrane osobných údajov,
 • ostatné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v oblasti poskytovania jednotlivých produktov a služieb sú uvedené na internetovej stránke www.homecredit.sk,
 • v prípade porušenia zákonných povinností zo strany spoločnosti ako prevádzkovateľa sa klient ako dotknutá osoba môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
 
Poskytovateľom Extra karty je spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s.

Zákaznícka linka Extra karty

0850 111 166
Po - Pia 8:00 - 18:00