Prevod čísla na nového Účastníka

Prevod telefónneho čísla znamená zmenu užívateľa SIM karty na iného zákazníka. Pri prevode je potrebné v prvom kroku udeliť povolenie prenášané telefónne čísla. Následne je možné novým zákazníkom prevziať čísla cez eShop