Moje O2 » Iné služby » Najčastejšie otázky » Najčastejšie otázky
Registrácia

Pre koho je určené Moje O2?

Moje O2 je určené primárne pre zákazníkov O2, ktorí si môžu skontrolovať spotrebu, prezerať faktúry a aktivované služby, aktivovať Extra balíčky a internetové balíčky, či dobíjať kredit. Do portálu O2 sa môže zaregistrovať aj užívateľ, ktorý nie je zákazníkom O2.

 

Aký je rozdiel medzi prihlásením do portálu a jednorazovým prihlásením bez registrácie?

Prihlásenie do portálu je prihlásenie pre registrovaného užívateľa prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla. Touto formou sa môžete prihlásiť, aj keď nie ste zákazníkom O2. Pri jednorazovom prihlásení bez registrácie prebieha prihlasovanie prostredníctvom zadania jednorazového overovacieho kódu, ktorý Vám je doručený prostredníctvom SMS na Vaše O2 telefónne číslo.

 

Pri jednorazovom prihlásení dostávam kód. Je vždy iný, alebo si ho musím pamätať?

Prihlasovací kód je pre každé prihlásenie iný a nie je nutné si ho pamätať.

 

Keď som bol zaregistrovaný na O2 Fóre, platí moje prihlásenie aj do Moje O2 a naopak?

Áno, portál rešpektuje pravidlo jednotného prihlásenia do všetkých portálových zón. Znamená to, že ak ste prihlásený do Moje O2, môžete sa plynulo pohybovať bez dodatočného prihlásenia v O2 Super zóne aj v O2 E-shope.

 

Bezpečnostný kód

Na čo slúži Bezpečnostný kód a ako ho môžem získať?

Bezpečnostný kód slúži na prístup do častí Moje O2 s citlivými údajmi. Po overení Bezpečnostným kódom si môžete skontrolovať Vaše faktúry, aktivovať elektronickú faktúru, meniť osobné údaje a spravovať všetky Vaše O2 telefónne čísla počas jedného prihlásenia.

O jeho pridelenie môžete požiadať vyplnením krátkeho formulára. Ak využívate služby pre firmu, o Bezpečnostný kód požiadajte cez Zákaznícku linku 0940 940940 alebo na O2 Predajni.

Upozornenie: Bezpečnostný kód si starostlivo uschovajte!

 

Žiadal/a som zaslanie Bezpečnostného kódu poštou, ale neprišiel.

Bezpečnostný kód je zasielaný poštou doporučene do vlastných rúk na adresu trvalého bydliska, ktorú ste uviedli v zmluve o pripojení. Jeho zaslanie môže trvať aj niekoľko dní. V prípade, že Vám ani po týždni nebol doručený, zopakujte prosím požiadavku opätovným vyplnením formulára.

 

Chcem si zmeniť Bezpečnostný kód, aby som si ho lepšie pamätal, je to možné?

Áno, Bezpečnostný kód si môžete zmeniť na vlastnú kombináciu 4 číslic v sekcii Moje O2.

 

Zadával som svoj Bezpečnostný kód, ale zablokoval som si konto, prečo?

Pokiaľ ste nanovo žiadali o zaslanie Bezpečnostného kódu, systém vygeneroval nový kód a tak sa stál pôvodný Bezpečnostný kód neplatným. Prosím nežiadajte o Bezpečnostný kód opäť ale počkajte na jeho doručenie.

 

Nemôžete mi zaslať Bezpečnostný kód na inú adresu? Na adrese trvalého pobytu sa nezdržujem.

Nie, z bezpečnostných dôvodov zasielame kód len doporučene do vlastných rúk na adresu trvalého pobytu.

 

Spotreba

Čo obsahuje a ako často je aktualizovaná tabuľka Voľné jednotky?

Tabuľka „Voľné jednotky" obsahuje počet minút, SMS alebo dát, ktoré ste ešte nevyčerpali z Vašich aktívnych balíčkov. Informácie o Vašej spotrebe sú orientačné a môžu mať oneskorenie až 24 hodín oproti aktuálnemu stavu.

 

Prečo sa mi nepodarilo aktivovať balíček?

Ak ste zákazník predplatených služieb, skontrolujte či máte dostatočný kredit. Ak ste zákazník s platbou na faktúru, skontrolujte, či daný balíček už nemáte aktivovaný.

 

Aktivácia balíčku bola podľa Nástenky zrealizovaná, ale minúty/SMS/dáta sa mi nezobrazili v tabuľke „Voľné jednotky", alebo nebola pridaná informácia o čerpaní konkrétneho balíčka .

Pri aktivácii balíčkov má správa na nástenke informatívny charakter. Kvôli bezproblémovému využívaniu služieb odporúčame vždy počkať na potvrdzujúcu SMS s detailnou informáciou o aktivácii balíčka. Vaša požiadavka bude zrealizovaná do 24 hodín.

 

Prečo sa mi po odobratí balíčka hneď nedeaktivoval, pričom na Nástenke je uvedené, že deaktivácia bola „zrealizovaná"?

Pri deaktivácii balíčkov má správa na nástenke informatívny charakter. Kvôli bezproblémovému využívaniu služieb odporúčame vždy počkať na potvrdzujúcu SMS s detailnou informáciou o deaktivácii balíčka. Vaša požiadavka bude zrealizovaná do 24 hodín.

 

Prečo sa mi po kliknutí na Balíčky zobrazí stránka Spotreby?

Spotreba súvisí s aktivovanými balíčkami, keďže zobrazuje zostávajúce jednotky z balíčkov. Na základe Vašej spotreby si môžete na jednej a tej istej stránke pozrieť a vybrať balíčky, s ktorými budete využívať naše služby ešte výhodnejšie. Na jednej stránke tak máte prehľad nielen o Vašej spotrebe, ale aj o všetkých možnostiach, ktoré Vám spotrebu zefektívnia.

 

Faktúry

Aké sú výhody Elektronickej faktúry?

Po aktivácii služby Elektronická faktúra Vám bude faktúra za služby O2 zasielaná v elektronickej podobe na Vašu e-mailovú adresu hneď po jej vygenerovaní. Navyše získate bezplatne podrobný rozpis Vašich hovorov, ktorý klasická faktúra neobsahuje. Faktúry, rovnako aj podrobné výpisy hovorov, si tiež môžete kedykoľvek pozrieť na našom portáli v zóne Moje O2. Prečíteje si viac o výhodách a fungovaní elektronickej faktúry.

 

Ako si aktivovať Elektronickú faktúru cez Moje O2?

V sekcii Faktúry/Elektronická faktúra zvoľte spôsob doručenia Elektronicky, vyplňte e-mailovú adresu a telefónne číslo a kliknite na Uložiť. Elektronická faktúra spolu s podrobným výpisom hovorov Vám bude do niekoľkých minút aktivovaná. O úspešnej aktivácii budete informovaný SMS správou.

 

Čo znamená zasielanie elektronickej faktúry nechránenej heslom?

Naša spoločnosť v maximálnej miere chráni osobné údaje svojich zákazníkov. Preto je pri štandardnej úrovni zabezpečenia každá elektronická faktúra zaslaná na e-mail chránená jedinečným heslom, ktoré je na požiadanie zaslané len na určené telefónne číslo. Pred otvorením faktúry je potrebné toto heslo zadať, inak sa nezobrazí. Ak však zákazník preferuje jednoduchosť a rýchlosť, môže si túto ochranu deaktivovať. Elektronickú faktúru nechránenú heslom je potom možné otvoriť priamo z e-mailovej správy bez nutnosti zadávania hesla zaslaného SMS správou.

 

Je bezpečné nechať si zasielať elektronickú faktúru nechránenú heslom?

Naša spoločnosť nemôže zodpovedať za bezpečnosť e-mailových správ mimo svojej siete. Správa určená len Vám sa teoreticky môže dostať aj nepovolaným. Ak prikladáte súkromiu veľkú dôležitosť, odporúčame využívať Elektronickú faktúru chránenú heslom.

 

Dal som si aktivovať Elektronickú faktúru, ale na Nástenke mám aj žiadosť o podrobný výpis hovorov.

Podrobný výpis hovorov aktivujeme automaticky zadarmo k službe Elektronická faktúra. Pre Váš lepší prehľad ich na Nástenke uvádzame oddelene.

 

Prečo nemám prístup k detailom faktúr?

Prístup k detailom faktúr máte len v prípade aktivovanej služby Elektronická faktúra a len za obdobie, kedy ste mali túto službu aktivovanú. V prehľade faktúr ale každý zákazník vidí výšku faktúry a stav jej úhrady, a to aj v prípade neaktívnej služby Elektronická faktúra.

 

Prečo mám prístup len k niektorým detailom faktúr?

Prístup k detailom faktúr máte iba za obdobie, v ktorom ste mali aktivovanú Elektronickú faktúru. Prístup k zoznamu faktúr máte k dispozícii aj bez aktívnej služby Elektronická faktúra.

 

Akú dlhú históriu mojich faktúr mi vie Moje O2 zobraziť?

Moje O2 obsahuje zoznam Vašich faktúr od januára 2009. Ich detail je prístupný len pre zákazníkov s aktivovanou službou Elektronická faktúra.

 

Zaplatil som faktúru. Prečo ju stále vidím ako neuhradenú?

Stav úhrady faktúr sa pravidelne aktualizuje. Omeškanie medzi termínom úhrady faktúry a zobrazením na stránke je spôsobené prevodmi medzi bankami a spracovávaním údajov. Aj keď ste už faktúru mohli vo Vašej banke uhradiť, informácia na stránke sa zobrazí s oneskorením aj niekoľko dní.

 

Ako funguje na Moje O2 zobrazenie faktúr, ak mám spoločnú faktúru pre viac telefónnych čísel?

Zákazník v tomto prípade uvidí faktúru spoločnú pre všetky tieto telefónne čísla. Prihlásiť sa môžete s ktorýmkoľvek z telefónnych čísiel na príslušnej faktúre.

 

Fakturačné údaje

Moje fakturačné údaje nie sú správne.

Pokiaľ snie sú Vaše fakturačné údaje správne, zmeniť si ich môžete priamo v zóne Moje O2. Vyplňte formulár Vašimi aktuálnymi údajmi a odošlite žiadosť. Vaše údaje budú zmenené do pár hodín. O výsledku Vás budeme informovať na Nástenke.

 

Na predajni som si nastavil platbu SEPA inkasom, ale platbu za faktúru mi z účtu nestiahlo.

Pre úplné nastavenie inkasa je okrem zmeny spôsobu platby a podpísania mandátu na O2 Predajni potrebné zriadenie povolenia na inkaso vo vašej banke. Povolenie na inkaso môžete banke zadať na ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom internet bankingu. Pre správne zadanie povolenia je potrebné vo vašej banke nastaviť:

  • vaše číslo mandátu (UMR) a číslo kreditora (CID) SK28ZZZ70000000054,
  • nezadať žiadny predvolený variabilný, konštantný alebo špecifický symbol,
  • nastaviť inkasný limit - odporúčame vo výške dvojnásobku vašich faktúr.

 

 

Musím zmeniť fakturačné údaje na všetkých mojich číslach?

Nie, zmena fakturačných údajov sa vzťahuje na všetky O2 telefónne čísla, ktoré máte na danom fakturačnom profile, čiže ktoré Vám chodia na jednej faktúre.

 

Zmluvné údaje

Moje zmluvné údaje nie sú správne (z dôvodu zmeny trvalého pobytu, sobáša alebo akéhokoľvek iného).

Správne zmluvné údaje sú dôležité pre prípadné zmeny, ktoré budete chcieť v budúcnosti realizovať (zmena čísla, prevod čísla na inú osobu, vystavenie novej SIM a podobne). Pokiaľ teda nie sú Vaše zmluvné údaje, odporúčame Vám čo najskôr si ich zaktualizovať. Zmeniť si ich môžete priamo v zóne Moje O2. Vyplňte formulár Vašimi aktuálnymi údajmi a odošlite žiadosť. Následne Vás budú kontaktovať naši operátori. Pre úplné vybavenie žiadosti je dôležité overenie Vašich údajov a Váš podpis, preto Vás navštívi náš kuriér. Pri zmene zmluvných údajov nie je možné prepísať číslo na inú osobu, jedná sa len o aktualizáciu údajov osoby, ktorá je na zmluve.

 

Chcem zmeniť v údajoch aj rodné číslo, ale nedá sa to.

Zmena zmluvných údajov sa týka iba zmeny osobných údajov danej osoby, čiže osoby s daným rodným číslom. Pokiaľ Vaše rodné číslo nie je správne, navštívte prosím jednu z našich O2 predajní.

 

Nemám zobrazené rodné číslo a nemôžem ho doplniť.

Doplnenie rodného čísla nie je možné vykonať cez internet, preto prosím navštívte ktorúkoľvek z našich O2 predajní, kde Vám údaje na počkanie zaktualizujú.

 

Súhlas so zasielaním marketingových ponúk a uvedenie v telefónnom zozname

Čo to znamená, keď Súhlasím so zasielaním marketingových ponúk spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. ? Aké informácie mi budete posielať?

Spoločnosť O2 Slovakia informuje svojich zákazníkov, ktorí súhlasili so zasielaním marketingových informácii, o najnovších službách a praktických informáciách súvisiacich s ponukou spoločnosti. Zákazníci sa tak môžu dozvedieť o nových produktoch, špeciálnych ponukách, ale napr. aj nových možnostiach dobíjania.

 

Kde všade bude moje telefónne číslo uvedené?

Telefónne číslo zákazníka s platbou na faktúru bude uvedené v telefónnom zozname, ktorý je súčasťou Univerzálnej služby v zmysle zákona o elektronických komunikáciách a ktorej poskytovateľom je spoločnosť Slovak Telekom.

 

Kedy bude moje telefónne číslo zmazané resp. pridané do telefónneho zoznamu po zmene v Moje O2?

Telefónny zoznam vydávaný spoločnosťou Slovak Telekom má štvrťročnú periodicitu aktualizácie, konkrétne v mesiacoch február, máj, august a november. Uzávierka zmien v rámci aktualizácie je k 10. dňu daného mesiaca.

 

História dobíjania

Moje O2 mi zobrazuje prepadnutý kredit, čo mám urobiť aby som ho získal?

Kredit na Vašej O2 SIM karte, ktorému uplynula platnosť, môžete získať späť, keď si dobijete kredit najmenej v hodnote 6 € (180,76 Sk). Posledný prepadnutý štandardný kredit a bonusový kredit z dobitia cez internet, SMS alebo bankomat Vám okamžite pridelíme späť. Ostatné bonusové kredity sa neobnovujú.

 

Akú dlhú históriu mojich dobíjaní mi vie Moje O2 zobraziť?

V zóne Moje O2 budete mať k dispozícii históriu dobíjania za posledných 18 mesiacov.

 

Na čo slúži detail k dobíjaniu?

Detail k dobitiu je dokument vo formáte PDF a slúži ako daňový doklad pre daňové účely. Keďže pri dobíjaní cez elektronické kanály, na rozdiel od dobíjania zakúpeným kupónom alebo na predajni, nie je možné doručiť daňový doklad zákazníkovi okamžite, je tento k dispozícii na našich predajniach a na Moje O2.

 

Môžem použiť detail dobíjania do účtovníctva?

Áno, detail slúži aj ako daňový doklad pre daňové účely a je podpísaný elektronickým podpisom v zmysle zákonov a právneho poriadku SR.

 

Prečo mám v daňovom doklade inú výšku dobitia, ako sa zobrazuje v prehľade?

Daňový doklad je vystavený vždy len na nominálnu hodnotu dobitia, čiže na čiastku, ktorá bola za kredit reálne zo strany zákazníka uhradená. Dobitia cez bankomaty, internet alebo SMS môžu v prehľade dobití už obsahovať aj bonus, ktorý nie je súčasťou daňového dokladu.

 

Prečo nie je k dispozícii detail k bonusom?

Daňový doklad je vystavený vždy len na nominálnu hodnotu dobitia, čiže na čiastku, ktorá bola za kredit zo strany zákazníka reálne uhradená.

 

Balíčky

Prečo sa mi nezobrazí detail pri dobíjaní cez dobíjací kupón alebo na O2 predajni?

Detail je dostupný len pri elektronickom dobíjaní prostredníctvom internetu, bankomatov, alebo cez SMS, kde nie je možné doručiť daňový doklad zákazníkovi okamžite. Pri dobíjaní prostredníctvom dobíjacieho kupónu alebo na predajni Vám vystavil daňový doklad napr. z registračnej pokladne subjekt, ktorý Vám kupón resp. kredit predal.

 

Detail k dobitiu si neviem si zobraziť ani uložiť.

Detail k elektronickému dobíjaniu je vo formáte PDF a obsahuje digitálny podpis. Ak sa Vám PDF súbor nepodarí otvoriť, skontrolujte, či máte v počítači nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader, minimálne vo verzii 9.0. Na korektné zobrazenie elektronického podpisu je potrebné mať v Adobe Acrobat Reader podľa jednoduchého návodu nainštalovaný bezpečnostný certifikát, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky www.thawte.com.

 

Iné

 

Na čo slúži záložka Moje hovory?

V prípade, že využívate program s platbou na faktúru Vám sekcia Moje hovory umožní prehľad kam a koľko ste telefonovali, SMS-kovali a dátovali ešte pred vystavením faktúry. Podrobný výpis hovorov záložke Moje hovory sa zobrazuje za Vaše aktuálne fakturačné obdobie a to bez ohľadu na to, či máte aktivovanú Elektronickú faktúru.

V prípade, že využívate program s dobíjaním kreditu Vám sekcia Moje hovory umožní prehľad Vašich hovorov, odoslaných SMS a využitých dát vždy za aktuálny mesiac. Staršie podrobné výpisy hovorov nájdete v záložke História mojich hovorov.

 

Prečo na mojom telefónnom čísle s dobíjaním kreditu nemám prístup do histórie podrobných výpisov?

Pre zobrazenie histórie Vašich podrobných výpisov musíte za posledných šesť mesiacov uskutočniť aspoň jedno online dobitie. Pod online dobitie sa zaraďuje dobitie kreditu cez internet, bankomat alebo platobný terminál. Následne získate prehľad o Vašich hovoroch, SMS a prečerpaných dátach za posledné tri kalendárne mesiace.

 

Ak mám viac O2 telefónnych čísel, musím sa prihlásiť nanovo pod každým, alebo je možné vidieť ich pod jednou registráciou?

Po autorizácii Bezpečnostným kódom sa zobrazia všetky O2 telefónne čísla, ktoré sú napísané pod jedným zákazníkom. Pozrieť si tak môžete spotrebu, služby a faktúry každého Vášho čísla.

 

Aké zmeny môžem vykonať cez Moje O2?

V zóne Moje O2 si môžete napríklad aktivovať a deaktivovať Extra balíčky a internetové balíčky, spravovať balíček Mojim trom, nastaviť Elektronickú faktúru, zmeniť zmluvné a fakturačné údaje, alebo pozrieť históriu dobíjania či históriu faktúr. Ak si chcete pozrieť, čo všetko Moje O2 ponúka, využite našu demoverziu.

 

Na koho sa môžem obrátiť, ak si s niečím neviem rady?

Kedykoľvek nás môžete kontaktovať vyplnením formulára Napíšte nám alebo na Zákazníckej linke 949.

 

SMS brána

Je možné si v SMS bráne uložiť čísla, na ktoré často posielam SMS-ky?

Áno, slúži na to Adresár, do ktorého si môžete ukladať a editovať kontakty.

 

Môžem si pozrieť časy a obsah SMS, ktoré som cez bránu odoslal(a)?

Áno, v položke Odoslané SMS vidíte kompletnú históriu správ, ktoré ste zaslali z SMS brány. Pre uľahčenie vyhľadávania môžete zadať dátum, telefónne číslo adresáta alebo meno z adresára.

 

Čo znamená eSMS?

eSMS sú SMS odosielané z SMS brány umiestnenej v zóne Moje O2.

 

Keď odošlem eSMS, bude adresát vedieť, že je odo mňa?

Áno, pretože eSMS bude adresátovi doručená pod Vašim telefónnym číslom.

 

Koľko eSMS mesačne môžem odoslať?

Počas platnosti balíčka eSMS + 50 min. môžete SMS z SMS brány odosielať neobmedzene. Služba je však chránená proti automatickému rozosielaniu SMS správ.

 

Kde nájdem SMS bránu?

SMS brána je umiestnená v zóne Moje O2. Využívať ju môžete, ak sa prihlásite telefónnym číslom alebo prihlasovacím menom a heslom. Podmienkou je mať aktivovaný balíček eSMS + 50 min.

 

Môžem využívať SMS bránu, aj keď nemám aktivovaný balíček eSMS + 50 min.?

Nie, SMS brána je prístupná iba zákazníkom, ktorí majú aktivovaný balíček eSMS + 50 min.

 

Správa cudzieho účtu

Na čo slúži Správa cudzieho účtu?

Správa cudzieho účtu uľahčuje kontrolu a nastavenie služieb pre čísla klientov. Umožňuje napríklad účtovníkom prihlásiť sa do zóny Moje O2 a s povolením majiteľa čísiel prezerať faktúry a spotrebu.

 

Akým spôsobom sa pri Správe cudzieho účtu môžem prihlásiť naspäť do môjho účtu?

Pre návrat zo Správy cudzieho účtu napäť do Vášho vlastného účtu je potrebné sa odhlásiť a nanovo prihlásiť.

 

Môžem používať SMS bránu v Správe cudzieho účtu?

Nie, SMS bránu môžete využívať len pri prihlásení pod vlastným číslom.

 

Môžem si aktivovať a deaktivovať balíček Mojim trom v zóne Moje O2?

Áno, v sekcii Služby a balíčky si môžete službu aktivovať, deaktivovať a meniť O2 telefónne čísla Vašich blízkych, na ktoré voláte neobmedzene.

 

Ako si môžem zmeniť online telefónne čísla, na ktoré s balíčkom Mojim trom volám zadarmo?

V zóne Moje O2 v sekcii Služby a balíčky kliknete na Upraviť balíček Mojim Trom a v príslušných kolónkach prepíšete O2 telefónne čísla. Je na Vás, či zmeníte jedno alebo všetky čísla.

 

V Moje O2 mi zmizla možnosť aktivovať Data Neobmedzene, prečo?

V súvislosti s novou ponukou internetových balíčkov nie je nová aktivácia Data Neobmedzene od 19.7.2011 možná.

 

Môžem si na Moje O2 aktivovať internet?

Áno, internetové balíčky je možné aktivovať v časti Spotreba a balíčky/Internet zóny Moje O2.