Breadcrumb

R - Cenniky doterajsich ponuk

Cenníky

Mesačné programy O2 Pre mňa, O2 Pre Firmu a program O2 Narovinu boli v ponuke do 3. 9. 2008.

Cenník mesačných programov O2 Pre mňa
platný od 1. 2. 2012
PDF súbor; 71 kB

Cenník mesačných programov O2 Pre firmu
platný od 1. 2. 2012
PDF súbor; 85 kB

Cenník predplatených služieb O2 Narovinu
platný od 10. 5. 2011
PDF súbor; 74 kB