Faktúry, spotreba, kredit a dobíjanie

Všetko, čo potrebujete vedieť o vašej spotrebe, o dobíjaní kreditu, o faktúrach, ich platbe alebo o položkách, ktoré nájdete vo svojej faktúre.

Späť

Kedy budem mať vo faktúre Bonus za prenos čísla?

Bonus zohľadňujeme vo faktúre až od prvého celého fakturačného obdobia. Prvé faktpračné obdobie je obyčajne skrátené - fakturačný cyklus nie je totožný s kalendárnym mesiacom. Bonus sa zároveň uplatní vtedy, ak je faktúra vyššia ako 5 € alebo 13 €. Do tejto sumy sa nepočítajú služby tretích strán (hlasovacie SMS, depozity, darcovské SMS a pod).


 
Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: