Faktúry, spotreba, kredit a dobíjanie

Všetko, čo potrebujete vedieť o vašej spotrebe, o dobíjaní kreditu, o faktúrach, ich platbe alebo o položkách, ktoré nájdete vo svojej faktúre.

Späť

Prečo mi prišla upomienka, keď som zaplatil faktúru na pošte v deň splatnosti?

V čase generovania upomienky nebola ešte platba pripísaná na náš účet. V zmysle našich všeobecných podmienok je Účastník povinný uhradiť celú sumu tak, aby v lehote splatnosti bola v plnej výške pripísaná na účet Poskytovateľa (O2 Slovakia). Záväzok Účastníka zaplatiť fakturovanú cenu je splnený dňom pripísania príslušnej sumy označenej príslušným variabilným symbolom na stanovený účet Poskytovateľa.

Odporúčame uhrádzať faktúru cez SEPA inkaso. Vďaka inkasu sa nemusíte starať o uhrádzanie faktúr, urobí to vás teba banka, v ktorej si nastavíte inkaso.

Prečítajte si: Návod: Ako ušetriť čas pri platení O2 faktúry


 
Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: