Breadcrumb

Support Centre Assets

Centrum podpory Global assets

Centrum podpory - O2 Internet na doma Najčastejšie otázky - Header

O2 Internet na doma - Najčastejšie otázky

Ako si nastaviť O2 Internet na doma a ďalšie užitočné rady pre plnohodnotné využívanie internetu od O2.

Zverejňovač príspevkov

Čo je potrebné pre zriadenie Internetu na doma?

Prvým krokom je overenie dostupnosti O2 Internetu na doma na mieste, kde plánujete službu využívať. Dostupnosť služby a typ produktu, ktorý na vašej adrese môžete využívať, si overte online na stránke O2 Internet na doma. Pre samotné zriadenie pripojenia služby O2 Internet na doma je ešte potrebné, aby medzi anténou na mieste inštalácie a vysielačom O2 nebola prekážka (napr. stromy, vyššia budova) a signál spĺňal stanovené parametre. Počas overovania dostupnosti služby na mape tieto okolnosti nie je možné zohľadniť. Presne ich vyhodnotí technik priamo na mieste inštalácie.

Ak všetko vyhovuje, stačí už len inštalácia zariadenia.

Pre úspešné zriadenie Internetu na doma je zároveň potrebné, aby bola pri inštalácii osobne prítomná osoba, ktorá objednávala službu, a podpísala všetky potrebné zmluvné dokumenty. V prípade, že zákazník, ktorý objednával službu nemôže byť prítomný pri doručení zariadení, podpise zmlúv a pri inštalácii, je potrebné, aby mal vopred pripravené (vyplnené a podpísané) overené splnomocnenie (FO), alebo poverenie (PO) na konkrétny úkon. Postačuje splnomocnenie, kde bude overenie zákazníka konzultantom v predajni, prípadne štandardné splnomocnenie na konkrétny úkon overené notárom alebo na matrike. Nepostačuje generálna plná moc, tú neakceptujeme. Vyplnené a podpísané splnomocnenie/poverenie si zákazník vezme so sebou a splnomocnená osoba, ktorá bude prítomná pri inštalácii ho odovzdá inštalačnému technikovi pri inštalácii. Splnomocnená osoba podpíše aj všetky zmluvné dokumenty.

V niektorých prípadoch sa ale môže stať, že pripojenie nebude možné zriadiť. Vtedy technik vypíše servisný list, v ktorom uvedie, že pripojenie nie je možné zriadiť a vyžiada si od vás potvrdenie okolností v servisnom liste. Vyplnený a podpísaný servisný list je dokladom pre zrušenie vytvorenej objednávky. Nebudeme vám nič fakturovať.

Support Centre Divider

 

Support Centre Contact

Rýchly formulár

Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: