Breadcrumb

Support Centre Assets

Centrum podpory Global assets

Centrum podpory - O2 Internet na doma Najčastejšie otázky - Header

O2 Internet na doma - Najčastejšie otázky

Ako si nastaviť O2 Internet na doma a ďalšie užitočné rady pre plnohodnotné využívanie internetu od O2.

Zverejňovač príspevkov

Môžem si O2 Internet na doma nainštalovať sám?

Inštaláciu O2 Internetu na doma s vonkajšou anténou zabezpečujú len naši certifikovaní partneri, ktorí zariadenie v rozsahu bežnej montáže nainštalujú a zároveň potvrdia finálnu dostupnosť služby (sila signálu, výkon, stabilita) formou Servisného listu. Práve Servisný list je pre nás potvrdením o tom, že služba dosahuje dostatočnú úroveň kvality. Technik vás preto bude kontaktovať a dohodne si s vami termín inštalácie. Okrem inštalácie a aktivácie zariadení vám tiež vysvetlí, ako O2 Internet na doma využívať naplno.

Úspešná inštalácia O2 Internetu na doma s vonkajšou anténou, ktorú realizuje technik, je spoplatnená sumou 35 €.

Ďalšie možné poplatky:

  • poplatok 10 € za rozšírenú inštaláciu služby O2 Internet na doma
  • - pri úspešnej inštalácii O2 Internetu na doma v prípade, ak ste si objednali a technik inštaluje doplnkové zariadenia (spolu 35 € + 10 €)

  • poplatok 10 € za rozšírenú inštaláciu O2 TV k službe O2 Internet na doma
  • - pri úspešnej inštalácii služby O2 Internet na doma v prípade, ak ste si spolu s Internetom na doma objednali O2 TV a technik inštaluje viac ako jeden Media TV box (spolu 35 € + 10 €)

  • poplatok 35 € za servisný výjazd technika na vyžiadanie zákazníka
  • - pri inštalácii O2 TV, ak si ju objednáte dodatočne k službe Internet na doma, alebo k inému fakturovanému programu (napr. O2 SMART Paušál, O2 Dáta...) a technik inštaluje O2 TV a jeden alebo viac Media TV boxov

    - pri vyžiadanom servisnom výjazde k O2 TV

    - neúčtujeme už žiadny ďalší poplatok navyše

Pre úspešné zriadenie Internetu na doma je zároveň potrebné, aby bola pri inštalácii osobne prítomná osoba, ktorá objednávala službu, a podpísala všetky potrebné zmluvné dokumenty.

V prípade, že zákazník, ktorý objednával službu nemôže byť prítomný pri doručení zariadení, podpise zmlúv a pri inštalácii, je potrebné, aby mal vopred pripravené (vyplnené a podpísané) overené splnomocnenie (FO), alebo poverenie (PO) na konkrétny úkon. Postačuje splnomocnenie, kde bude overenie zákazníka konzultantom v predajni, prípadne štandardné splnomocnenie na konkrétny úkon overené notárom alebo na matrike. Nepostačuje generálna plná moc, tú neakceptujeme. Vyplnené a podpísané splnomocnenie/poverenie si zákazník vezme so sebou a splnomocnená osoba, ktorá bude prítomná pri inštalácii ho odovzdá inštalačnému technikovi pri inštalácii. Splnomocnená osoba podpíše aj všetky zmluvné dokumenty.

Support Centre Divider

 

Support Centre Contact

Rýchly formulár

Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: