Breadcrumb

Global Assets

Support Centre Assets

Centrum podpory - Služby - Header

Služby od O2

Ako si aktivovať doplnkové služby k vašim programom, využívanie O2 Cestovnej poistky a ďalšie užitočné rady.

Zverejňovač príspevkov - CP Služby

Môžem si svoje nové zariadenie poistiť proti krádeži, zničeniu alebo vade?

Vieme, že odcudzenie, zničenie alebo vada zariadenia je nepríjemná udalosť. Aby sme vám uľahčili ich riešenie, ponúkame vám možnosť poistiť si vaše zariadenia pri kúpe, alebo kedykoľvek do 60 dní od kúpy vášho zariadenia v predajni, v Moje O2 alebo cez kontaktné centrum.

Ako poistenie zariadenia funguje?

  • Svoje nové zariadenie si môžete poistiť v ktorejkoľvek O2 Predajni, v e-shope, v Moje O2 alebo cez kontaktné centrum.
  • Poistenie je možné uzavrieť na 37 mesiacov plus pomerné obdobie z mesiaca, v ktorom ste si ho aktivovali.
  • Služba je bez viazanosti.
  • Poistenie je na mesiac, v ktorom ste si ho aktivovali a na celý ďalší mesiac zadarmo.
  • Poistné platíte každý mesiac priamo vo svojej faktúre.
  • O2 Poistka je dostupná aj pre firemných zákazníkov.

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

Ak sa vám poškodí poistené zariadenie, prineste ho do ktorejkoľvek O2 Predajne. Náš asistent pošle poškodené alebo vadné zariadenie do servisu. Následne vás bude kontaktovať poisťovňa kvôli nahláseniu poistnej udalosti. V prípade uznania poistnej udalosti opravíme váš telefón alebo tablet a náklady uhradí poisťovňa, a to až do výšky časovej ceny zníženej o spoluúčasť. Hradíte len výšku spoluúčasti. Pokiaľ je zariadenie poškodené alebo vadné natoľko, že nie je možné ho opraviť, alebo náklady na jeho opravu sú vyššie ako časová cena zariadenia, dostanete SMSkou zľavový kód na nákup nového zariadenia.

V prípade, že vám poistené zariadenie ukradli, zavolajte čo najskôr políciu a krádež nahláste. Protokol hlásenia krádeže od polície (zo SR alebo zahr. orgánu) prineste do O2 Predajne a odovzdajte ho asistentovi. Protokol nám môžete doručiť aj online cez zákaznícku zónu Moje O2 (Vyberte zariadenie s O2 Poistkou, ktoré chcete v rámci poistnej udalosti nahlásiť a kliknite na „Poistná udalosť – krádež“. Následne vyplňte kontaktné údaje, nahrajte protokol a potvrďte.). Poisťovňa vás bude telefonicky kontaktovať pre nahlásenie ukradnutého zariadenia. V prípade uznania poistnej udalosti vám SMSkou zašleme zľavový kód na nákup nového zariadenia v O2. Zľavový kód bude vo výške časovej ceny ukradnutého zariadenia poníženej o sumu spoluúčasti.

Stav riešenia vašej škodovej udalosti je možné preveriť na telefónnom čísle 0949 994 759 a to každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod.

Divider

 

Support Centre Contacts

Rýchly formulár

Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: