Breadcrumb

Digitálny bonus

Zrušenie Digitálneho bonusu

Z dôvodu pokračujúceho rastu cien a zvyšujúcich sa nákladov na prevádzku a rozvoj našich sietí sme po dôkladnom zvážení museli pristúpiť k zrušeniu Digitálneho bonusu pre naše programy.

Táto zmena sa prejaví navýšením mesačnej platby za fakturované programy u zákazníkov, ktorí ho využívajú, o 1 €.

arrow

Kedy mi skončí digitálny bonus?

Zmena sa prejaví podľa zúčtovacieho obdobia, za ktoré vám chodí vaša Digitálna faktúra. Túto informáciu nájdete vo vašej faktúre v časti „Zúčtovacie obdobie“.

Ak máte zúčtovacie obdobie Zmena Digitálneho bonusu nastane Zvýšená faktúra o 1 € vám príde
od 8. do 7. dňa v mesiaci 8. 9. 2022 po 7. 10. 2022
od 22. do 21. dňa v mesiaci 22. 9. 2022 po 21. 10. 2022
od 1. do 30./31. dňa v mesiaci 1. 10. 2022 po 31. 10. 2022

Otázky a odpovede

K zrušeniu Digitálneho bonusu pristupujeme od septembra 2022. Zmena platí pre všetky programy a služby, pri ktorých bolo možné si Digitálny bonus uplatniť a prejaví sa podľa vášho zúčtovacieho obdobia:

  • Ak dostávate faktúru za obdobie od 8. do 7. dňa v mesiaci, zmena Digitálneho bonusu nastane 8. 9. 2022. Zvýšená faktúra o 1 € vám po prvýkrát príde po 7. 10. 2022.
  • Ak dostávate faktúru za obdobie od 22. do 21. dňa v mesiaci, zmena Digitálneho bonusu nastane 22. 9. 2022. Zvýšená faktúra o 1 € vám po prvýkrát príde po 21. 10. 2022.
  • Ak dostávate faktúru za obdobie od 1. do 30./31. dňa v mesiaci, zmena Digitálneho bonusu nastane 1. 10. 2022. Zvýšená faktúra o 1 € vám po prvýkrát príde po 31. 10. 2022.

Ak ste doteraz využívali Digitálny bonus, mesačná platba za každý váš fakturovaný program sa navýši o 1 €. Zmena sa prejaví podľa vášho zúčtovacieho obdobia, najskôr však v zúčtovacom období od 8. septembra 2022. Detailný rozpis nájdete v otázke „Kedy sa ruší Digitálny bonus“.

K zrušeniu Digitálneho bonusu sme pristúpili v reakcii na pokračujúci rast cien tovarov a služieb, a špeciálne cien energií, ktoré tvoria významnú časť nákladov na prevádzku telekomunikačných sietí.

Nie, Digitálny bonus sa v takomto prípade vo vašej faktúre už neuplatní.

Zrušenie Digitálneho bonusu sa prejaví podľa zúčtovacieho obdobia. Túto informáciu nájdete jednoducho vo svojej faktúre pod názvom „Zúčtovacie obdobie“.

Zúčtovacie obdobie Zmena Digitálneho bonusu nastane Zvýšená faktúra o 1 € prvýkrát príde
od 8. do 7. dňa v mesiaci 8.9.2022 po 7. 10. 2022
od 22. do 21. dňa v mesiaci 22.9.2022 po 21. 10. 2022
od 1. do 30./31. dňa v mesiaci 1.10.2022 po 31.10.2022

Po zrušení Digitálneho bonusu už neplynie pre našich zákazníkov využívajúcich digitálnu faktúru žiadna výhoda. Uprednostnením digitálnej faktúry pred papierovou formou však aj naďalej pomáhate chrániť životné prostredie.

Áno, Digitálny box môžete využívať aj po zrušení Digitálneho bonusu. Okrem digitálnych faktúr v ňom nájdete aj všetky ostatné dôležité dokumenty ako napríklad Zmluvu o poskytovaní služieb, kúpnu zmluvu či poistnú zmluvu k vášmu mobilnému telefónu a ďalšie.

Všetky naše programy a služby ostávajú aj naďalej bez viazanosti. V prípade, že so zrušením Digitálneho bonusu nesúhlasíte, máte právo bez sankcií odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní služieb do jedného mesiaca. V opačnom prípade sa na vás budú vzťahovať nové podmienky dňom účinnosti tejto zmeny.