Oddelený predaj roamingu v EÚ

V krajinách Euróskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Veľkej Británii môžete bez zmeny svojho čísla využívať za určitých podmienok roamingové dátové služby od iného poskytovateľa roamingových služieb.

Využitie roamingových dátových služieb v EÚ od alternatívneho poskytovateľa roamingových služieb

Pripojenie na internet vám zabezpečí a zaúčtuje vami vybraný poskytovateľ roamingových služieb v zahraničí, napríklad formou predaja predplateného objemu dát. Pre roamingové hovory, SMS a MMS zostanete zákazníkom O2.

Podrobné informácie o možnostiach využívania tejto služby získate od poskytovateľa roamingových služieb, u ktorého sa chcete pripojiť na internet.


Viac o internete v EÚ
 

Prechod k alternatívnemu poskytovateľovi roamingových služieb v EÚ, ak chcete od alternatívneho poskytovateľa dlhodobo využívať aj dátové roamingové služby

Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, dátové roamingové služby vám bude účtovať vami vybraný poskytovateľ roamingových služieb. V krajinách EÚ sa tak stanete jeho zákazníkom. Pre služby v národnej sieti a pre roaming mimo EÚ zostávate zákazníkom O2.


Zistiť viac o alternatívnom poskytovateľovi
 

Dôležité informácie

Prechod k inému poskytovateľovi roamingu je pri oboch možnostiach bezplatný. Pri prechode k inému poskytovateľovi dátových roamingových služieb si ponecháte svoje súčasné číslo mobilného telefónu a používate to isté mobilné zariadenie.