Zorientujte sa v legislatívnych povinnostiach v súvislosti s eKasou

Všetky dôležité informácie o Online registračnej pokladnici na jednom mieste.

eKasa tablet
rozdelovač

Stručný postup aktivácie zariadenia O2 eKasa

 1. 1

  Aktivácia eKasa zariadenia

  Podnikateľ si zakúpi službu eKasa spolu s jedným zo zariadení O2 eKasa, ku ktorému dostane novú SIM kartu. Zapojí potrebné komponenty pre spustenie eKasy, SIM kartu korektne vloží do O2 zariadenia. V zariadení otvorí aplikáciu Inštalácia eKasy, v ktorej si vytvorí účet. V rámci inštalácie zadá telefónne číslo, na ktoré mu budú zaslané prihlasovacie údaje. Po overení telefónneho čísla sa mu zobrazí voľná licencia eKasa, ktorú si kliknutím pridá k zariadeniu. V poslednom kroku si stiahne pokladničnú aplikáciu.

Finančná správa:

 1. Uvedený postup platí pre podnikateľov, ktorí predtým nepoužívali ERP, aj pre tých, ktorí prechádzajú z ERP na O2 eKasa. Pre tieto kroky podnikateľ nepotrebuje fyzicky vlastniť zariadenie O2 eKasa. Vzhľadom na veľké množstvo žiadostí ich preto odporúčame vybaviť v predstihu.

 2. 2

  Na stránke www.financnasprava.sk sa prihlási do Osobnej internetovej zóny (OIZ), kde požiada o kód pre eKasu. V časti Katalóg formulárov vyberie “Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“

  Tento kód nahrádza pôvodne používané daňové kódy pokladnice (tzv. DKP), ktoré sa k 1. júlu 2019 rušia.

  Pre každé predajné miesto sa vyplní osobitná žiadosť. Ak je na jednom predajnom mieste používaných viacero ekas stačí vypísať iba jednu žiadost. V žiadosti sa uvedie počet ekas na predajné miesto (časť PEKK vo formulári)

  V prípade, že podnikateľ bol užívateľom ERP a prechádza z ERP na O2 eKasa, odporúčame v žiadosti uviesť dátum ukončenia pôvodnej ERP k 30. 6. 2019. Do tohto dátumu môže podnikateľ používať paralelne O2 eKasu aj pôvodnú ERP. Po 30. 6. požiada podnikateľ servisnú organizáciu o fyzické ukončenie prevádzky ERP. Servisná organizácia vyberie z ERP fiškálnu pamäť, nahrá ju na dátové médium a odovzdá podnikateľovi, ktorý ju bude archivovať po dobu 10 rokov.

  Po overení údajov uvedených v žiadosti podnikateľa daňový úrad pridelí kód pokladnice eKasa klient. Kód je doručený do OIZ do časti e-kasa zóna (daňový úrad má na vybavenie 30 dní, ale momentálne je to vybavované prioritne). V e-kasa zóne má podnikateľ prehľad všetkých svojich pokladníc s prideleným kódom.

 3. 3

  Po pridelení kódu pokladnice si v OIZ v časti e-kasa kliknutím na »Detail« pokladnice vygeneruje identifikačný balíček pre každú pokladnicu. Ide o XML súbor, ktorý identifikuje podnikateľa. Obsahuje identifikačné údaje podnikateľa, adresu predajného miesta (ak je odlišná od miesta podnikania alebo sídla) a kód pokladnice e-kasa. Tento kód musí byť vytlačený na každom platnom pokladničnom doklade vygenerovanom O2 eKasou.

 4. 4

  Ďalej si v OIZ podnikateľ vygeneruje autentifikačný balíček, tzv. »podpisový certifikát«, ktorý identifikuje eKasu pri dátovej komunikácii so serverom Finančnej správy. V tomto kroku zadáva podnikateľ meno a heslo, ktoré by si mal uchovať, pretože ho bude zadávať pri inštalácii balíčka do O2 eKasa zariadenia. V prípade, že podnikateľ stratí heslo, môže si kedykoľvek vygenerovať nový autentifikačný balíček.

 1. 5

  Inštalácia identifikačného a autentifikačného balíčka do eKasa zariadenia. Oba balíčky (identifikačný a autentifikačný) si podnikateľ stiahne do zariadenia O2 eKasa (v časti Nastavenie – záložka Pokladnica – voľba Správa certifikátov eKasa klient) a tým je pokladnica pripravená na vydávanie pokladničných bločkov. Pred importom balíčkov si skontrolujte identifikačné a autentifikačné údaje. Právne predpisy totiž neumožňujú zmenu používateľa eKasy. Po vlozeni údajov už teda nie je možné vložiť identifikačné údaje s iným DIČ.

V prípade otázok o fungovaní O2 eKasy sa obráťte na Zákaznícku linku 966 alebo 0949 949 966.

Kontaktovať nás môžete aj elektronicky, cez Kontaktný formulár Napíšte nám.

Otázky na Finančnú správu adresujte na Infolinku Finančnej správy 048/43 172 22.

Najčastejšie otázky