Volania » Programy na faktúru » O2 Fér na faktúru » Ponuka O2 Fér s platbou na faktúru prostredníctvom vybraného partnera

Ponuka O2 Fér s platbou na faktúru prostredníctvom vybraného partnera

O2 Fér s platbou na faktúru

  • Aktivačný poplatok 5 €.
  • 20 % zľava na vybrané Extra balíčky na obdobie až 12 mesiacov.
  • Neuplatnenie inicializačnej zábezpeky.
  • Po úspešnom prenesení čísla využitie všetkých výhod O2 Fér s platbou na faktúru, a ak je v období podania žiadosti o prenos čísla v platnosti bonus za prenos, získate aj ten podľa aktuálnej výšky.