Sieť, internet a nastavenia

Máte nový telefón, alebo ste prešli do O2 a chcete vedieť, ako ho správne nastaviť pre 4G LTE sieť a ďalšie skvelé služby od O2?

Späť

Doteraz som bez problémov fungoval v režime národného roamingu. V poslednom čase sa mi však telefón nedá prihlásiť do partnerskej siete.

Spolu s intenzívnym budovaním vlastných sietí a rozšírením signálu O2 pre obyvateľov Slovenska pristupujeme, tak ako sme avizovali minulý rok, k postupnému znižovaniu využívania sietí partnerských operátorov. Znižovanie prístupu do siete partnerských operátorov prebieha postupne pri priebežnom detailnom vyhodnocovaní každého kroku. Zároveň dochádza ku kontinuálnemu zvyšovaniu vlastného pokrytia a kvality siete na úroveň, kedy národný roaming postupne stráca opodstatnenie. Pokrytie vlastným 2G signálom dosiahlo v auguste 2019 vyše 99,5% a 4G signálom 97% obyvateľstva. Okrem toho využívame najmodernejšiu technológiu 4,5G na ktorej prevádzkujeme fixné pripojenie internetu na doma šíreného vzduchom na frekvencii 3,5 a 3,7 GHz. Aj pri tak vysokej miere pokrytia obyvateľstva našou sieťou sme si vedomí toho, že niektoré miesta na Slovensku nebudú mať ani v budúcnosti možnosť výberu siete každého z operátorov podnikajúcich na Slovensku.


 
Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: