Mapa dostupnosti služieb O2


Naše služby sú dostupné pre takmer 100 % obyvateľov Slovenska.

4G LTE internet sme už priniesli pre viac ako 90 % populácie SR.

 
Zavoláme vám

Chcete vedieť o dostupnosti služieb O2 viac?

Pomôžeme vám získať ďalšie informácie.

 
 

Chcete nahlásiť podnet týkajúci sa siete alebo pokrytia?

Napíšte nám prostredníctvom nášho kontaktného formulára.