Breadcrumb

O2 spolu

Získajte 2-krát viac s O2 Spolu skupinou

Vytvorte si O2 Spolu skupinu hneď teraz a dáme vám 2-krát viac dát alebo dvojnásobnú rýchlosť.

Vytvoriť skupinu
bubbles
img
icon

Spolu s blízkymi
je to lepšie

Svojich blízkych môžete pozvať do O2 Spolu skupiny jednoducho cez O2 aplikáciu. Ak vás niekto už pozval, stačí prijať pozvánku. Výhody získava každý člen.

Otvoriť O2 aplikáciu
icon

Spolu, a pritom
každý po svojom

O2 Spolu skupinu si môžete vytvoriť medzi rodinou, kamarátmi, kolegami, susedmi... Je to len na vás. Faktúry zostávajú oddelené, výhody sú spoločné.

Vytvoriť skupinu
icon

Spolu, ale presne
podľa vás

Byť spolu neznamená byť rovnakí. V O2 Spolu skupine môžete byť, ak máte ktorýkoľvek z týchto O2 Paušálov alebo s pevným O2 Internetom.

Vytvoriť skupinu
 

Výhody v O2 Spolu skupine získate bezplatne
a podľa toho, aký máte paušál

bubbles
Základný
O2 Paušál
5 GB
dát mesačne
icon
10 GB
dát mesačne
Pohodový
O2 Paušál
10 GB
dát mesačne
icon
20 GB
dát mesačne
Obľúbený
Bezstarostný
O2 Paušál
20 Mbit/s
rýchlosť
neobme-
dzených dát
icon
40 Mbit/s
rýchlosť
neobme-
dzených dát

Máte iný paušál a chcete využiť benefity O2 Spolu skupiny? Zmeňte si ho teraz.

Vytvoriť skupinu
Tip
Vytvorte si skupinu sami
icon

O2 Spolu skupinu si jednoducho vytvoriť sami vo svojej O2 aplikácii. Stačí, ak máte od nás O2 Paušál alebo O2 Internet.

Ešte nemáte O2 aplikáciu?

Stiahnite si ju teraz.

Otázky a odpovede

O2 Spolu funguje veľmi jednoducho. Stačí, aby ste si v O2 aplikácii vytvorili skupinu alebo sa stali členom skupiny, a k svojmu O2 Paušálu získate dvojnásobné dáta alebo dvojnásobnú rýchlosť dát.

O2 Spolu je pre všetkých zákazníkov s O2 aplikáciou, ktorí majú O2 Paušál a/alebo O2 Internet.

Ak ste zakladateľ O2 Spolu skupiny a máte O2 Paušál (ak máte v skupine aspoň jedného člena) alebo ste člen skupiny a máte O2 Paušál, získate každý mesiac jeden z dátových benefitov:

 • dvojnásobné dáta – pri Základnom alebo Pohodovom O2 Paušále,
 • dvojnásobnú rýchlosť dát (zvýšenie z max. 20 Mbit/s na max. 40 Mbit/s) – pri Bezstarostnom O2 Paušále.

O2 Spolu je pre všetkých s O2 Paušálmi a/alebo O2 Internetom.

Dátové benefity (dvojnásobné dáta alebo dvojnásobnú rýchlosť dát) môžete získať k Základnému, Pohodovému a Bezstarostnému O2 Paušálu:

 • dvojnásobné dáta – pri Základnom alebo Pohodovom O2 Paušále,
 • dvojnásobnú rýchlosť dát (zvýšenie z max. 20 Mbit/s na max. 40 Mbit/s) – pri Bezstarostnom O2 Paušále.

K O2 Internetu (Biely, Modrý, Strieborný, Zlatý, Platinový O2 Internet na doma; Základný, Pohodový, Bezstarostný O2 Internet optikou) dátové benefity priamo nezískavate, túto službu si však môžete ako zakladateľ pridať do skupiny, a získať tak dátový benefit k paušálu.

Napríklad:

Máte u nás Pohodový O2 Paušál aj O2 Internet. Vytvorte z nich O2 Spolu skupinu a dostanete dvojnásobné dáta k paušálu.

Máte u nás Základný O2 Paušál a kamarát má Bezstarostný O2 Paušál. Vytvorte O2 Spolu skupinu a dostanete dvojnásobné dáta a kamarát dvojnásobnú rýchlosť dát.

Vďaka skupine získate k O2 Paušálu dátové benefity – dvojnásobné dáta alebo dvojnásobnú rýchlosť dát. Každá O2 Spolu skupina má svojho zakladateľa a (maximálne 9) členov.

O2 Spolu skupinu si môžete vytvoriť v O2 aplikácii. Cez O2 Spolu sekciu sa dostanete do pozývacej časti, kde môžete do skupiny pozvať člena troma spôsobmi:

 • Zadaním telefónneho čísla. Člen musí pozvánku schváliť.
 • Výberom z kontaktov telefónu. Člen musí pozvánku schváliť.
 • Výberom z kontaktov z vašej faktúry. Člen je pridaný automaticky, nemusí nič schvaľovať.

Upozornenie: Ak využívate pôvodné O2 Spolu (zľavu na O2 Internet 5 € mesačne za každý paušál, ktorý máte s internetom na jednej faktúre) a vytvoríte si novú O2 Spolu skupinu, pôvodná zľava vám prestane platiť.

Do O2 Spolu skupiny môžete pozvať kohokoľvek: rodinu, kamarátov, známych aj menej známych. Stačí, aby pozývaný mal O2 aplikáciu a jeden z programov O2 Paušál (Základný, Pohodový, Bezstarostný) alebo O2 Internet (Biely, Modrý, Strieborný, Zlatý, Platinový O2 Internet na doma; Základný, Pohodový, Bezstarostný O2 Internet optikou).

Aktivácia aj deaktivácia dátových benefitov (dvojnásobných dát/dvojnásobnej rýchlosti dát) prebieha automaticky, nie je potrebné nič robiť.

Zakladateľovi sa dátový benefit aktivuje, keď získa prvého člena svojej O2 Spolu skupiny. Deaktivuje sa mu, keď zo skupiny odíde posledný člen alebo keď posledného člena zo skupiny odoberie.

Členovi sa dátový benefit aktivuje, keď sa dostane do O2 Spolu skupiny. Deaktivuje sa mu, keď zo skupiny odíde alebo ho zakladateľ zo svojej skupiny odoberie.

Dátové benefity sa zakladateľovi/členovi automaticky deaktivujú aj v prípade, ak zakladateľ/člen prestane spĺňať niektorú z podmienok O2 Spolu.

Nie, zakladateľ aj člen (zahŕňa aj pozvaných členov, ktorí ešte neschválili pozvánku) môže byť v rovnakom čase súčasťou len jednej O2 Spolu skupiny.

Vaša skupina sa mohla zrušiť z týchto dôvodov:

Ak ste zakladateľ:

 • zo skupiny vám odišiel posledný člen alebo ste zo skupiny posledného člena odobrali,
 • prestali ste spĺňať podmienky O2 Spolu, prípadne posledný člen vašej skupiny prestal spĺňať podmienky.

Zrušením skupiny sa zároveň automaticky deaktivujú dátové benefity a pre ich znovuzískanie je potrebné vytvoriť novú skupinu.

Ak ste člen:

 • zakladateľ vašej skupiny prestal spĺňať podmienky O2 Spolu,
 • ste posledný člen a zo skupiny ste odišli, zakladateľ vás zo skupiny odobral alebo ste prestali spĺňať podmienky O2 Spolu.

Zrušením skupiny sa zároveň automaticky deaktivujú dátové benefity a pre ich znovuzískanie je potrebné stať sa členom novej skupiny, alebo si vytvoriť vlastnú skupinu ako zakladateľ.

Ak využívate pôvodné O2 Spolu (zľavu 5 € mesačne na O2 Internet za každý paušál, ktorý máte s internetom na jednej faktúre), platí vám aj naďalej.

Pôvodná zľava O2 Spolu vám prestane platiť, ak:

 • si vytvoríte novú O2 Spolu skupinu,
 • odstránite niektoré z paušálových čísiel, ktoré máte s O2 Internetom na jednej faktúre,
 • zmeníte program na jednom z paušálových čísiel na nepodporovaný (O2 Fér, O2 Voľnosť).

V niektorých prípadoch sa môže stať, že vás O2 aplikácia v rámci O2 Spolu v určitom kroku nepustí ďalej. Najčastejším dôvodom je nesplnenie podmienok pre využívanie O2 Spolu. Tu nájdete prehľad upozornení, ktoré sa vám v aplikácii môžu zobraziť.


Prečo sa mi zobrazilo „Momentálne nespĺňate podmienky O2 Spolu“?

Toto upozornenie sa vám zobrazí, keď dočasne nemôžete byť zakladateľom ani členom O2 Spolu skupiny.

Napríklad:

 • ak momentálne nevyužívate podporovaný program (Základný/Pohodový/Bezstarostný O2 Paušál; Biely/Modrý/Strieborný/Zlatý/Platinový O2 Internet na doma; Základný/Pohodový/Bezstarostný O2 Internet optikou),
 • ak ste nám nahlásili krádež alebo stratu svojho telefónu (je to bezpečnostné opatrenie, vďaka ktorému nemôže nikto iný za vás manipulovať s vašou skupinou),
 • ak ste sa omeškali s platbou za naše služby
 • a podobne.

Prečo sa mi zobrazilo „Vyčerpali ste limit na zmeny v skupine“?

Toto upozornenie sa týka benefitu dvojnásobné dáta. V rámci jedného zúčtovacieho obdobia môžete dvojnásobné dáta začať využívať maximálne dvakrát. Keď ich začnete využívať druhýkrát, začne vám plynúť lehota, počas ktorej sa nemôžete stať zakladateľom ani členom novej O2 Spolu skupiny. To znamená, že dvojnásobné dáta čerpáte, ale nemôžete zmeniť skupinu.


Prečo sa mi zobrazilo „Zobrazenie obsahu nie je povolené“?

Toto upozornenie znamená, že nemáte oprávnenie urobiť daný krok. Stačí však zadať bezpečnostný kód a môžete pokračovať ďalej.


Prečo sa mi zobrazilo „Číslo nespĺňa podmienky O2 Spolu“?

Toto upozornenie sa vám zobrazí, ak ste zakladateľ O2 Spolu skupiny a telefónne číslo, ktoré chcete do skupiny pozvať, nespĺňa jednu zo základných podmienok O2 Spolu, napríklad:

 • Číslo nemá podporovaný program (Základný/Pohodový/Bezstarostný O2 Paušál; Biely/Modrý/Strieborný/Zlatý/Platinový O2 Internet na doma; Základný/Pohodový/Bezstarostný O2 Internet optikou).
 • Číslo je zakladateľom inej skupiny.
 • Číslo už bolo pozvané do inej skupiny a neschválilo/neodmietlo pozvánku.
 • Číslo ešte využíva pôvodnú zľavu O2 Spolu.
 • Číslo je v skupine, ktorá je dočasne „zmrazená“ (nemôže zo skupiny odísť a ísť do novej).
 • Číslo vyčerpalo limit na zmeny v skupine (dočasne nemôže ísť do novej skupiny).
 • Číslo je v procese prenosu čísla, odchodu z O2, prechodu na iný alebo na nepodporovaný program.

Prečo sa mi zobrazilo jedno z upozornení: „Momentálne nemôžete v O2 Spolu skupine pozývať ani odoberať členov“, „Nemôžete odobrať člena“, „Momentálne nemôžete odísť z O2 Spolu skupiny“?

Tieto upozornenia sa vám zobrazia, ak ste nám nahlásili krádež alebo stratu svojho telefónu (je to bezpečnostné opatrenie, vďaka ktorému nemôže nikto iný za vás manipulovať s vašou skupinou), alebo napríklad, ak ste sa omeškali s platbou za naše služby a podobne.

V takýchto prípadoch skupinu dočasne „zmrazíme“ a nie je možné v nej robiť žiadne zmeny – zakladateľ napríklad nemôže pozývať a odoberať členov a člen nemôže odísť zo skupiny.

Proaktívny callback pre Adalytics