Breadcrumb

Global Assets

Support Centre Assets

Centrum podpory - Služby - Header

Služby od O2

Ako si aktivovať doplnkové služby k vašim programom, využívanie O2 Cestovnej poistky a ďalšie užitočné rady.

Zverejňovač príspevkov - CP Služby

Telefónne číslo v O2 je evidované na inú osobu ako na mňa, ale potrebujem za majiteľa čísla niečo vybaviť. Ako postupovať?

Ak nie ste majiteľom telefónneho čísla, ktoré využívate alebo spravujete, alebo váš rodinný príslušník nemôže prísť osobne do našej predajne, riešením je splnomocnenie.

Plná moc podpísaná majiteľom čísla a overená notárom musí obsahovať identifikačné údaje oboch strán, teda splnomocnenca aj splnomocniteľa: meno, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo dokladu. Tiež musí obsahovať samotné splnomocnenie - poverenie, t.j. informáciu, že splnomocniteľ poveruje/splnomocňuje splnomocnenca, aby konal v jeho mene a musí byť špecifikované iba na určitú činnosť – napr. na uzavretie zmluvy o poskytovaní verejných služieb, zmenu využívaných služieb a pod. Na plnej moci musia byť vymenované konkrétne činnosti súvisiace so službami O2 Slovakia.

Plná moc tiež musí byť časovo platná - musí obsahovať dátum, kedy bola vydaná. Ak je vydaná s obmedzeným časom, nesmie byť exspirovaná. Podpis splnomocniteľa musí byť overený u notára alebo na miestnom úrade, tzn. na splnomocnení musí byť pečiatka notára, alebo miestneho úradu.

Ak potrebujete poradiť s riešením konkrétnych otázok ale splnomocnenec či splnomocniteľ, navštívte nás v ktorejkoľvek z našich predajní.

Divider

 

Support Centre Contacts

Rýchly formulár

Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: