Služby mobilnej zábavy a nemobilné služby

Využite praktickú SMS platbu za lístok na MHD či parkovné, zúčastnite sa SMS súťaže alebo prispejte na dobrú vec darcovskou SMS.

Služby mobilnej zábavy partnerov O2

Služby mobilnej zábavy sú prevádzkované na skrátených číslach partnermi O2. Služby zahŕňajú najmä SMS hry a súťaže, SMS hlasovania, SMS inzeráty, prístup k videám, SMS zoznamky, chat a pod. Vo väčšine prípadov je zakúpený obsah využitý priamo na elektronickom zariadení zákazníka.

Objednanie služby prostredníctvom SMS (odoslaná SMS): 0,06 € s DPH
Využitie služby mobilnej zábavy: 0,00 € – 10,00 € s DPH / SMS
Detailné informácie o konkrétnej službe zabezpečujú jednotliví partneri cez svoje komunikačné kanály.

 

Platby za služby a tovar cez SMS

Platby za služby a tovar prostredníctvom SMS sú prevádzkované partnermi O2. Služby zahŕňajú nákupy SMS lístkov, parkovania, poistenia, tipovanie, SMS platby za webhosting, prístupy do online hier, platených sekcií webov, predplatné a pod. Zároveň sa prostredníctvom SMS platby môže realizovať aj platba za fyzický tovar – knihy, časopisy atď.

 

Platba za služby a tovar cez SMS môže byť v hodnote: 0,00 € – 50,00 € s DPH / SMS .
Detailné informácie o konkrétnej službe zabezpečujú jednotliví poskytovatelia cez svoje komunikačné kanály.

 

Darcovské SMS

Darcovské SMS umožňujú jednoducho pomocou SMS správy prispieť na charitatívny projekt alebo organizáciu a tak podporiť dobrú vec. Prehľad kľúčových slov SMS správ a skrátené čísla jednotlivých neziskových organizácií, na ktoré sa darcovské SMS správy zasielajú, sú uvedené nižšie. O2 neziskovým organizáciám odvádza 100% zaplatenej sumy.

Finančné limity

O2 zaviedlo na služby mobilnej zábavy a nemobilné služby denné a mesačné finančné limity, po dosiahnutí ktorých zákazníkovi nebudú do skončenia príslušného kalendárneho dňa alebo mesiaca poskytované žiadne služby mobilnej zábavy a nemobilné služby. Finančný limit na využívanie služieb mobilnej zábavy partnerov O2 je 200 € s DPH denne. Do limitu sa zároveň započítavajú aj SMS príspevky na charitatívne projekty prostredníctvom darcovských SMS.

Finančný limit na platby za služby a tovar cez SMS je 150 € s DPH za kalendárny mesiac. Do limitu sa zároveň započítavajú aj platby v aplikačnom obchode Google PlayTM. Na platby v aplikačnom obchode Google PlayTM sa taktiež vzťahuje denný limit vo výške 50 € s DPH. Výška finančných limitov môže byť zároveň závislá od platobnej disciplíny zákazníka.