Breadcrumb

Router Zyxel - zmena nastaveni WIFI

Ako môžem zmeniť nastavenia WiFi?

 1. O2 Wi-Fi router Zyxel

  Zmena nastavení WiFi je možná vo web rozhraní WiFi routera.

  1. Pripojte sa k routeru cez WiFi alebo LAN kábel.
  2. Do internetového prehliadača zadajte adresu: 192.168.1.1
  3. Zadajte prihlasovacie údaje* a potvrďte Login.

  *Prihlasovacie údaje do rozhrania O2 Wi-Fi routera - User Name a Login Password nájdete na štítku nalepenom na zadnej strane zariadenia.

  4. Zobrazí sa administrátorské rohranie O2 Wi-Fi routera Zyxel.
  5. V časti Wi-Fi Settings kliknite na šípku pre vstup do nastavenia.
  6. Nastavte si názov a heslo do vašej Wi-Fi siete:


  WiFi Name: názov vašej Wi-Fi siete
  WiFi Password: heslo do vašej Wi-Fi siete
  Strenght: ukazovateľ sily – bezpečnosti vášho hesla.
  Random Password: Náhodne generované heslo. Odporúčame neoznačiť, inak nebudete vediet zadať vlastné heslo pre vašu Wi-Fi sieť.
  Save – uložiť nové nastavenia