Breadcrumb

Optika - inštalácia Mikrotik

Postup samoinštalácie O2 WiFi routera Mikrotik:

 1. 1

  Uistite sa, že zariadenie partnera (to vám už zapojil technik) máte pripojené do elektriny a optickým káblom do optickej siete.

 2.  
 3. 2

  Čierny router s nálepkou O2 Internet optikou pripojte do elektrickej siete.

  Toto zariadenie bude zároveň vysielať WiFi vo vašej domácnosti, umiestnite ho čo najviac do stredu priestoru, ktorý chcete pokryť WiFi signálom.

 4. 3

  Zariadenie partnera a čierny router s nálepkou O2 Internet optikou prepojte ethernetovým káblom RJ45 (kábel s rovnakými koncovkami).

  Na zariadení partnera zasuňte kábel do portu s označením LAN 1, na strane čierneho routera s nálepkou O2 Internet optikou pripojte kábel do portu 1 (Internet).


 5. 4

  Pripojte sa k WiFi

  Vo východiskovom nastavení je prvých 12 znakov sériového čísla zariadenia SN zároveň vaším heslom k WiFi. Meno WiFi siete može mať dva tvary podľa stavu, v akom sa zriadenie vašej služby nachádza:

  MikroTik-XXXX - Služba sa pripravuje a nie je potrebné sa k takejto WiFi pripájať.

  O2 Internet na doma XXXX - Služba je funkčná a pripravená na používanie.

  XXXX sú posledné štyri znaky identifikátora W0. Oba identifikátory, SN aj W0, nájdete na štítku Wi-Fi routera alebo na krabici zariadenia.

  Upozornenie:

  Internet sa môže rozbehnúť až niekoľko hodín po odchode technika. Stačí počkať, nie je potrebné resetovať router (router je potrebné mať správne zapojený podľa návodu).


 6. Tipy pre optimálne šírenie WiFi signálu vo vašej domácnosti:

  - O2 WiFi router umiestnite uprostred bytu alebo domu, ideálne tak, aby ste ho videli z miesta, kde internet používate najčastejšie.

  - O2 WiFi router umiestnite ideálne do výšky 1,5 m nad podlahu, lebo aj podlaha či nábytok pohlcujú WiFi signál.

  - Pre správne fungovanie WiFi antén O2 routera, odporúčame router postaviť vzpriamene.

  - O2 WiFi router neodporúčame umiestňovať do skríň, kúpeľní, rohov miestností ani pivníc, lebo tieto prekážky výrazne pohlcujú WiFi signál.

  - O2 WiFi router neodporúčame umiestniť za televízor v blízkosti mikrovlnky alebo iného väčšieho množstva elektrických zariadení.