Breadcrumb

Optika - inštalácia Mikrotik

Postup samoinštalácie O2 WiFi routera Mikrotik:

 1. 1

  Uistite sa, že zariadenie partnera (to vám už zapojil technik) máte pripojené do elektriny a optickým káblom do optickej siete.

 2.  
 3. 2

  Čierny router s nálepkou O2 Internet optikou pripojte do elektrickej siete.

  Toto zariadenie bude zároveň vysielať WiFi vo vašej domácnosti, umiestnite ho čo najviac do stredu priestoru, ktorý chcete pokryť WiFi signálom.

 4. 3

  Zariadenie partnera a čierny router s nálepkou O2 Internet optikou prepojte ethernetovým káblom RJ45 (kábel s rovnakými koncovkami).

  Na zariadení partnera zasuňte kábel do portu s označením LAN 1, na strane čierneho routera s nálepkou O2 Internet optikou pripojte kábel do portu 1 (Internet).


 5. 4

  Pripojte sa k WiFi

  Vo východiskovom nastavení je prvých 12 znakov sériového čísla zariadenia SN zároveň vaším heslom k WiFi. Meno WiFi siete može mať dva tvary podľa stavu, v akom sa zriadenie vašej služby nachádza:

  MikroTik-XXXX - Služba sa pripravuje a nie je potrebné sa k takejto WiFi pripájať.

  O2 Internet na doma XXXX - Služba je funkčná a pripravená na používanie.

  XXXX sú posledné štyri znaky identifikátora W0. Oba identifikátory, SN aj W0, nájdete na štítku Wi-Fi routera alebo na krabici zariadenia.

  Upozornenie:

  Internet sa môže rozbehnúť až niekoľko hodín po odchode technika. Stačí počkať, nie je potrebné resetovať router (router je potrebné mať správne zapojený podľa návodu).