Pravidelné dobíjanie a Dobíjanie pri poklese kreditu

Pre vaše pohodlie a možnosť plnohodnotne využívať naše služby si môžete v Moje O2 aktivovať automatické formy dobíjania kreditu.

Pravidelné dobíjanie kreditu

Ako funguje pravidelné dobíjanie?

Aktiváciou služby Pravidelné dobíjanie kreditu si zabezpečíte automatické dobitie kreditu vo vami zvolenej výške v jeden deň v mesiaci.

Ak máte aktivovanú službu, kredit sa vám automaticky dobije každý mesiac v stanovenej výške v deň, kedy ste si službu aktivovali. Aktiváciou pravidelného dobíjania získate aj bonus vo forme bezplatných volaní na číslo, ktoré kredit dobíja, a to aj v prípade nulového kreditu. Benefit bezplatných volaní je aktivovaný automaticky s aktiváciou služby Pravidelné dobíjanie.

Ako prebieha platba za pravidelné dobíjanie kreditu?

Službu pravidelné dobíjanie kreditu si môžete nastaviť, ak využívate aj program s platbou na faktúru. Suma dobitého kreditu sa potom vyúčtuje do vašej faktúry.

V akej výške môžem pravidelne dobíjať kredit?

Dobíjanie pri poklese kreditu si môžete nastaviť až na 3 čísla vo výške 6-50 €.

Aktivácia služby

Dobitie pri poklese kreditu si jednoducho nastavíte po prihlásení v Moje O2 v Balíčkoch a službách.


Dobíjanie pri poklese kreditu

Kredit sa dobije automaticky vždy, keď jeho hodnota poklesne pod sumu 1,50 €. Službu pravidelné dobíjanie kreditu si môžete nastaviť, ak využívate aj program s platbou na faktúru. Suma dobitého kreditu sa potom vyúčtuje do vašej faktúry.

Dobíjanie pri poklese kreditu si môžete nastaviť až na 3 čísla vo výške 6-50 €.

Aktivácia služby

Dobitie pri poklese kreditu si jednoducho nastavíte po prihlásení v Moje O2 v Balíčkoch a službách.


Ak sa rozhodnete nevyužívať viac pravidelné dobíjanie alebo dobíjanie pri poklese kreditu, služby si môžete deaktivovať v Moje O2 v Balíčkoch a službách.