Breadcrumb

Pravidelné dobíjanie kreditu a Dobíjanie pri poklese kreditu 2

Pravidelné dobíjanie kreditu a Dobíjanie pri poklese kreditu

Pre vaše pohodlie a možnosť plnohodnotne využívať naše služby si môžete v Moje O2 aktivovať automatické formy dobíjania kreditu.

Ako fungujú služby Pravidelné dobíjanie kreditu a Dobíjanie pri poklese kreditu?

Pravidelné dobíjanie kredituAktiváciou tejto služby si zabezpečíte automatické dobitie kreditu vo vami zvolenej výške v jeden deň v mesiaci.

Dobíjanie pri poklese kredituAktiváciou tejto služby sa kredit dobije automaticky vždy, keď jeho hodnota poklesne pod sumu 1,50 €.

Služba Pravidelné dobíjanie kreditu prostredníctvom zapamätanej platobnej karty

Ako služba funguje?

Službu Pravidelné dobíjanie kreditu z predplateného programu si môžete nastaviť, ak ste prihlásený pod číslom s dobíjaním kreditu na ktorom máte zapamätanú platobnú kartu so súhlasom s automatickými platbami. Zákazník zadá dobíjané predplatené číslo v sieti O2 a výšku kreditu ktorú chce dobíjať. Následne bude suma dobitého kreditu automaticky sťahovaná z danej platobnej karty. Prvé automatické navýšenie kreditu prebehne okamžite po aktivácii služby.

Ak máte službu aktivovanú, kredit sa vám automaticky dobije každý mesiac v stanovenej výške v deň, kedy ste si službu aktivovali.

V akej výške môžem pravidelne dobíjať kredit?

Pravidelné dobíjanie kreditu z predplateného programu si môžete nastaviť až na 5 čísiel vo výške 6-30 €.

Aktivácia služby

Pravidelné dobíjanie kreditu z predplateného programu si jednoducho nastavíte po prihlásení v Moje O2 v Balíčkoch a službách.


Služba Dobíjanie pri poklese kreditu prostredníctvom zapamätanej platobnej karty

Ako funguje Dobíjanie pri poklese kreditu?

Službu Dobíjanie pri poklese kreditu z predplateného programu si môžete nastaviť, ak ste prihlásený pod číslom s dobíjaním kreditu na ktorom máte zapamätanú platobnú kartu so súhlasom s automatickými platbami. Zákazník zadá dobíjané predplatené číslo v sieti O2 a výšku kreditu ktorú chce dobíjať. Následne sa kredit dobije automaticky vždy, keď jeho hodnota poklesne pod sumu 1,50 €.

V akej výške môžem pravidelne dobíjať kredit?

Dobíjanie pri poklese kreditu z predplateného programu si môžete nastaviť až na 5 čísel vo výške 6-30 €.

Aktivácia služby

Dobitie pri poklese kreditu z preplateného programu si jednoducho nastavíte po prihlásení v Moje O2 v Balíčkoch a službách.


Služba Pravidelné dobíjanie kreditu z programu na faktúru

Ako služba funguje?

Službu Pravidelné dobíjanie kreditu si môžete nastaviť, ak využívate aj program s platbou na faktúru. Suma dobitého kreditu sa potom vyúčtuje do vašej faktúry.

Ak máte aktivovanú službu, kredit sa vám automaticky dobije každý mesiac v stanovenej výške v deň, kedy ste si službu aktivovali. Aktiváciou Pravidelného dobíjania z programu na faktúru získate aj bonus vo forme bezplatných volaní na číslo, ktoré kredit dobíja, a to aj v prípade nulového kreditu. Benefit bezplatných volaní je aktivovaný automaticky s aktiváciou služby Pravidelné dobíjanie.

V akej výške môžem pravidelne dobíjať kredit?

Pravidelné dobíjanie kreditu z programu na faktúru si môžete nastaviť až na 3 čísla vo výške 6-50 €.

Aktivácia služby

Pravidelné dobíjanie kreditu z programu na faktúru si jednoducho nastavíte po prihlásení v Moje O2 v Balíčkoch a službách.


Služba Dobíjanie pri poklese kreditu z programu na faktúru

Ako funguje Dobíjanie pri poklese kreditu?

Kredit sa dobije automaticky vždy, keď jeho hodnota poklesne pod sumu 1,50 €. Službu pravidelné dobíjanie kreditu si môžete nastaviť, ak využívate aj program s platbou na faktúru. Suma dobitého kreditu sa potom vyúčtuje do vašej faktúry.

V akej výške môžem pravidelne dobíjať kredit?

Dobíjanie pri poklese kreditu z programu na faktúru si môžete nastaviť až na 3 čísla vo výške 6-50 €.

Aktivácia služby

Dobitie pri poklese kreditu z programu na faktúru si jednoducho nastavíte po prihlásení v Moje O2 v Balíčkoch a službách.


Ak sa rozhodnete nevyužívať viac pravidelné dobíjanie alebo dobíjanie pri poklese kreditu, služby si môžete deaktivovať v Moje O2 v Balíčkoch a službách.