Breadcrumb

Presmerovanie hovorov - R

Presmerovanie hovorov

Nastavte si presmerovanie prichádzajúcich hovorov na číslo, ktoré vám vyhovuje, priamo v mobilnom telefóne v ponuke Nastavenia hovoru.

 
 
Nastaveni

Aktivácia a nastavenia

Ak stratíte telefón alebo si ho zabudnete, no stále potrebujete byť zastihnuteľný, kontaktujte našu Zákaznícku linku 949 alebo Biznis linku 940 a požiadajte o presmerovanie na požadované číslo.

V zahraničí

Využívanie služby v zahraničí

Ak sa nachádzate v roamingu a máte aktívnu službu Okamžité presmerovanie, presmerovaný hovor je ocenený tarifou, ako keby ste sa nachádzali na Slovensku. V prípade aktívneho Podmieneného presmerovania je presmerovaný hovor ocenený tarifou roamingových volaní podľa krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Cena MMS

Ako je služba spoplatnená?

Aktivácia a deaktivácia služby presmerovania je bezplatná. Pri presmerovaní hovoru vám bude účtovaná presmerovaná časť hovoru ako volanie z mobilného telefónu na zadané telefónne číslo.

 
 
 

Ako to funguje

Služba presmerovania umožňuje presmerovanie prichádzajúcich hovorov na slovenské a české (platí len pre zákazníkov s platbou na faktúru) čísla fixnej a mobilnej siete a aj na čísla vo vybraných krajinách EÚ a iných vybraných krajinách (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko).

Okamžité presmerovanie hovorov – je presmerovanie všetkých prichádzajúcich hovorov na Hlasovú odkazovú službu alebo na iné účastnícke číslo. Je prístupné pre zákazníkov s platbou na faktúru aj pre zákazníkov s dobíjaním kreditu.

Podmienené presmerovanie hovorov – aktivuje sa napríklad v prípade, že sa dostanete mimo dostupnosti služieb O2, máte vypnutý telefón alebo ak práve prebieha iný hovor. Je prístupné iba pre zákazníkov s platbou na faktúru.