Presmerovanie hovorov

Nastavte si presmerovanie prichádzajúcich hovorov na číslo, ktoré vám vyhovuje, priamo v mobilnom telefóne v ponuke Nastavenia hovoru.

 
 
Nastaveni

Aktivácia a nastavenia

Ak stratíte telefón alebo si ho zabudnete, no stále potrebujete byť zastihnuteľný, kontaktujte našu Zákaznícku linku 949 alebo Biznis linku 940 a požiadajte o presmerovanie na požadované číslo.

V zahraničí

Využívanie služby v zahraničí

Ak sa nachádzate v roamingu a máte aktívnu službu Okamžité presmerovanie, presmerovaný hovor je ocenený tarifou, ako keby ste sa nachádzali na Slovensku. V prípade aktívneho Podmieneného presmerovania je presmerovaný hovor ocenený tarifou roamingových volaní podľa krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Cena MMS

Ako je služba spoplatnená?

Aktivácia a deaktivácia služby presmerovania je bezplatná. Pri presmerovaní hovoru vám bude účtovaná presmerovaná časť hovoru ako volanie z mobilného telefónu na zadané telefónne číslo.

 
 
 

Ako to funguje

Služba presmerovania umožňuje presmerovanie prichádzajúcich hovorov na slovenské a české (platí len pre zákazníkov s platbou na faktúru) čísla fixnej a mobilnej siete a aj na čísla v rámci EU (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko).

Okamžité presmerovanie hovorov – je presmerovanie všetkých prichádzajúcich hovorov na Hlasovú odkazovú službu alebo na iné účastnícke číslo. Je prístupné pre zákazníkov s platbou na faktúru aj pre zákazníkov s dobíjaním kreditu.

Podmienené presmerovanie hovorov – aktivuje sa napríklad v prípade, že sa dostanete mimo dostupnosti služieb O2, máte vypnutý telefón alebo ak práve prebieha iný hovor. Je prístupné iba pre zákazníkov s platbou na faktúru.