Breadcrumb

RB - Darcovske SMS

Darcovské SMS

Fórum Donorov

 • Mechanizmus DMS poskytuje mimovládnym neziskovým organizáciám možnosť získavať príspevky prostredníctvom SMS správ zaslaných na číslo 877
 • Pre podporu vybranej organizácie stačí zaslať SMS v tvare: DMS HESLO (unikátne heslo daného projektu) na 877
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 877: 0,06 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 877: 2 €

Viac informácií nájdete na http://www.donorsforum.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Depaul Slovensko

 • Služba je platná od 1. 8. 2015 do neurčito
 • SMS odoslaná na skrátené číslo 827
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 827: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 827: 3 €

Viac informácií nájdete na http://www.depaulslovensko.org.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Dobrý anjel

 • Služba je platná od 01. 03. 2013 do neurčito
 • SMS odoslaná na skrátené číslo 840
 • Zapojenie sa do pravidelnej SMS zbierky - odoslanie SMS s textom ANJEL A na skrátené číslo 840
 • Cena odoslanej SMS je 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 840: 3,32 € / 1€ *
 • Bezplatné zrušenie pravidelného prispievania: odoslanie SMS s textom ANJEL D na skrátené číslo 840

* Zákazník, ktorý si aktivuje pravidelné prispievanie do SMS zbierky, bude 1-krát mesačne spoplatnený sumou 3,32 € (zákazník s platbou na faktúru) alebo 1 € (zákazník s predplatenou službou). Informáciu o tom dostane v prijatej SMS.

Viac info na http://www.dobryanjel.sk/prihlaska-cez-o2.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Hodina deťom (Nadácia pre deti Slovenska)

 • Služba je platná od 1. 8. 2015 do neurčito
 • SMS odoslaná na skrátené číslo 800
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 800: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 800: 4 €

Na darcovské SMS správy a hovory sa nevzťahuje DPH.

Viac informácií nájdete na www.hodinadetom.sk.

Kvapka nádeje pre detskú onkológiu (nadácia Kvapka nádeje)

 • Služba je platná od 1. 8. 2015 do neurčito
 • SMS odoslaná na skrátené číslo: 830
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 830: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 830: 3 €

Viac informácií nájdete na www.kvapkanadeje.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Lienka pomoci (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien)

 • Služba je ukončená
 • SMS odoslaná na skrátené číslo 823
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 823: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 823: 2 €

Viac informácií nájdete na www.lienkapomoci.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Magna

 • Služba je platná od 01.09.2012 do neurčito
 • SMS odoslaná na skrátené číslo 806
 • Zapojenie sa do pravidelnej SMS zbierky - odoslanie SMS s textom MAGNA* na skrátené číslo 806
  • * “MAGNA3“ alebo “MAGNA 3“ vo výške 3 €
  • * “MAGNA“ alebo “MAGNA6“ alebo “MAGNA 6“ vo výške 6 €
  • * “MAGNA9“ alebo “MAGNA 9“ vo výške 9 €
 • Cena odoslanej SMS je 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 806: 3 €*, 6 €*, 9 €*
 • Bezplatné zrušenie pravidelného prispievania: odoslanie SMS s textom MAGNA STOP na skrátené číslo 806

* Zákazník, ktorý si aktivuje pravidelné prispievanie do SMS zbierky, bude 1-krát mesačne spoplatnený sumou 3 €, 6 € alebo 9 €. Informáciu o tom dostane v prijatej SMS.

Viac informácí nájdete na www.magna.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Magna

 • Služba je platná od 30.4.2015 do neurčito
 • SMS odoslaná na skrátené číslo 836
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 836: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 836: 10 €

Viac informácí nájdete na www.magna.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Nadácia Detského kardiocentra

 • Služba je platná od 20. 8. 2015 do neurčito
 • SMS odoslaná na skrátené číslo: 872
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 872: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 872: 2 €
 • Viac informácií nájdete na www.nadaciadkc.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Nadácia TA3

 • Služba je platná od 1. 11. 2015 do neurčito
 • Odoslaním SMS s textom ANO na skrátené číslo 832 sa prihlásite na pravidelné mesačné prispievanie do SMS zbierky. Zákazník bude spoplatnený 1-krát mesačne sumou 1 € prostredníctvom prijatej SMS
 • Deaktivácia pravidelného prispievania: SMS s textom STOP na skrátené číslo 832
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 832 pre aktiváciu alebo deaktiváciu prispievania: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 832 (1-krát mesačne): 1 €

Viac informácií nájdete na stránke Nadácie TA3.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Nadácia TV JOJ

 • Služba je platná od 1. 4. 2015 do neurčito
 • SMS odoslaná na skrátené číslo 855
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 855: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 855: 3 €

Viac informácií nájdete na www.nadacia.joj.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Človek v ohrození

 • Služba je platná od 1.4.2016 do neurčito
 • SMS odoslaná na skrátené číslo 837
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 837: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 837: 5 €

Viac informácií nájdete na www.clovekvohrozeni.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Slovenský výbor pre Unicef

 • Služba je platná od 10.12.2019 do 9.12.2020
 • SMS odoslaná na skrátené číslo 844
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 844: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 844: 3

Viac informácií nájdete na www.unicef.sk. Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Liga za duševné zdravie SR

 • Služba je platná od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019
 • SMS odoslaná na skrátené číslo 833
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 833: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 833: 2 €

Viac informácií nájdete na www.dusevnezdravie.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Biela pastelka

 • Služba je platná od 15. 7. 2020 do 31.12.2020
 • SMS odoslaná na skrátené číslo: 820
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 820: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 820: 2 €

Viac informácií nájdete na http://www.unss.sk/biela-pastelka.php.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Deň narcisov (Liga proti rakovine)

 • Služba je platná od 31.7.2020 do 14.8.2020
 • SMS odoslaná na skrátené číslo 848
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 848: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 848: 3 €

Viac informácií nájdete na www.lpr.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Nadácia Rádia Expres (Dobrý skutok)

 • Služba je platná od 22.6.2020 do 5.7.2020
 • SMS odoslaná na skrátené číslo 822
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 822: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 822: 1 €

Viac informácií nájdete na https://www.expres.sk/kategoria/blogy/detsky-tabor-dobry-skutok-2020/.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Konto ľudí dobrej vôle (Nadácia Prameň)

 • Služba je platná od 1.7.2020 do 31.1.2021
 • SMS odoslaná na skrátené číslo: 807
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 807: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 807: 2 €

Viac informácií nájdete na www.nadaciapramen.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Nadácia TV Markíza

 • Zbierka na čísle 829 už prebehla.

Viac informácií nájdete na www.nadacia.markiza.sk.

Nepočujúce dieťa (Nadácia Pontis)

 • Zbierka na čísle 834 už prebehla.

Viac informácií nájdete na www.nadaciapontis.sk.

Vrátime Bratislave synagógu

 • Zbierka na čísle 875 už prebehla.

Viac informácií nájdete na www.bratislavskasynagoga.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Slovenský výbor pre Unicef

 • Služba nie je platná.
 • Odoslaním SMS s textom Unicef A na skrátené číslo 870 sa prihlásite na pravidelné mesačné prispievanie do SMS zbierky. Zákazník bude spoplatnený 1-krát mesačne sumou 5 € prostredníctvom prijatej SMS
 • Deaktivácia pravidelného prispievania: SMS s textom Unicef D na skrátené číslo 870
 • Odoslanie SMS na skrátené číslo 870 pre aktiváciu alebo deaktiváciu prispievania: 0 €
 • Prijatie SMS zo skráteného čísla 870 (1-krát mesačne): 5 €

Viac informácií nájdete na www.unicef.sk.

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.