Breadcrumb

RB - SMS parkovne

SMS Parkovné

Parkovanie si zjednodušíte zaplatením prostredníctvom jedinej SMS správy. Pre využitie služby stačí zaslať SMS v tvare SKRATKA MESTA medzera PARKOVACIA ZÓNA medzera EČV na číslo 2200.

Váš parkovací lístok Vám bude následne doručený v spätnej SMS do 2 minút. V tejto SMS správe bude uvedené meno prevádzkovateľa parkoviska, mesto parkovania, kód zóny, dátum a čas, na ktoré je parkovné uhradené, cena >parkovného a jedinečný kód. Takúto SMS je vodič povinný predložiť na vyzvanie prevádzkovateľovi parkovania alebo policajtovi.

V prípade, že pošlete nesprávny tvar SMS, systém vám automaticky zašle bezplatnú správu s informáciou o tom v akom formáte máte SMS napísať. Pre informácie o parkovacom SMS lístku stačí zaslať SMS v tvare INFO na skrátené číslo 2200.

10 minút pred skončením predplateného parkovania dostanete upozornenie o ukončení platnosti elektronickej parkovacej karty a môžete sa rozhodnúť o predĺžení parkovania a opätovným zaslaním SMS v rovnakom formáte ako pri začatí parkovania. Vozidlá, ktoré majú uhradené parkovné cez SMS, sú registrované v chránenej databáze systému a pri kontrole platenia parkovania oprávnenými osobami (mestská polícia) im tak nehrozí sankcia.

Pre bližšie informácie o službe SMS parkovné navštívte www.m-parking.sk. Prevádzkovateľom služby parkovacieho SMS lístka je BPS, a.s., Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., Turiec, a.s., EEI s.r.o. a VINCI PARK. Obchodné podmienky používania tejto služby nájdete na ich webových stránkach.

Parkovanie cez SMS je dostupné v týchto mestách:

 • Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
 • Bardejov
 • Bánovce nad Bebravou
 • Bratislava
 • Dunajská Streda
 • Fiľakovo
 • Košice
 • Kremnica
 • Levice
 • Martin
 • Námestovo
 • Nitra
 • Nová Baňa
 • Pezinok
 • Poprad
 • Prešov
 • Prievidza
 • Rožňava
 • Senec
 • Senica
 • Spišská Nová Ves
 • Šahy
 • Šamorín
 • Trenčianske Teplice
 • Trenčín
 • Trnava
 • Veľký Krtíš
 • Vranov nad Topľou
 • Zvolen
 • Hodonín (ČR)