Breadcrumb

RB - SMS sutaze

SMS súťaže

2000 € za 1 SMS

  • Služba je platná od 1. 9. 2013
  • SMS odoslaná na skrátené číslo: 7779
  • Odoslaná SMS: EXPRES
  • Cena spätnej SMS: 0,99 EUR s DPH

Viac informácíí na www.expres.sk/15705/2000e-za-1-sms.