global assets

support centre assets

Breadcrumb

CP - header - Faktúra

Faktúry, spotreba, kredit a dobíjanie

Všetko, čo potrebujete vedieť o vašej spotrebe, o dobíjaní kreditu, o faktúrach, ich platbe alebo o položkách, ktoré nájdete vo svojej faktúre.

Zverejňovač príspevkov - CP faktúra

Faktúra po splatnosti alebo oneskorenie úhrady faktúry

Každá faktúra obsahuje dátum svojej splatnosti, teda dátum, do ktorého je treba faktúru uhradiť. V lehote splatnosti má byť suma na úhradu v plnej výške pripísaná na účet Poskytovateľa (O2 Slovakia). Záväzok Účastníka zaplatiť fakturovanú cenu je splnený dňom pripísania príslušnej sumy označenej variabilným symbolom na stanovený účet. Odporúčaný dátum platby je teda aspoň jeden deň pred dátumom splatnosti.

Za nedodržanie dátumu splatnosti faktúry účtujeme:

  • poplatok za vystavenie upomienky (8. deň po splatnosti faktúry)
  • poplatok za obmedzenie z dôvodu neplatenia (16. deň po splatnosti faktúry)
  • poplatok za odpojenie z dôvodu neplatenia (27. deň po splatnosti faktúry)
v zmysle platného Cenníka služieb.

Na faktúru po splatnosti vás upozorníme cez SMS, aj správou v Moje O2. Ak ste zabudli svoju faktúru uhradiť načas, urobte tak čo najskôr. Najrýchlejším spôsobom úhrady faktúry je platba online, v O2 aplikácii alebo v O2 Predajni.

Dôsledkom neuhradenej faktúry môže byť aj obmedzenie využívania služieb O2 a odpojenie vášho telefónneho čísla. Po úhrade faktúry vám služby obnovíme a číslo opäť zapojíme.

Potrebujete ďalšie informácie k úhrade svojej faktúry? Kontaktuje nás cez online chat.

support centre divider

 

support centre contacts

rýchly formulár

Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: