Cenník

Cenník služieb
platný od 17. 5. 2022
PDF súbor; 650 kB

Cenník zariadení
platný od 11. 5. 2022
PDF súbor; 350 kB

Cenníky programov, ktoré už nie je možné zakúpiť, nájdete na stránke Cenníkov doterajších ponúk.

 

Platby cez SMS