Cenník

Cenník služieb
platný od 2. 2. 2021
PDF súbor; 260 kB

Cenník zariadení
platný od 2. 3. 2021
PDF súbor; 330 kB

Cenníky programov, ktoré už nie je možné zakúpiť, nájdete na stránke Cenníkov doterajších ponúk.

 

Platby cez SMS