Cenník

Cenník služieb
platný od 20. 4. 2021
PDF súbor; 220 kB

Cenník zariadení
platný od 13. 5. 2021
PDF súbor; 330 kB

Cenníky programov, ktoré už nie je možné zakúpiť, nájdete na stránke Cenníkov doterajších ponúk.

 

Platby cez SMS