Cenník

Cenník služieb
platný od 8. 9. 2020
PDF súbor; 220 kB

Cenník zariadení
platný od 14. 9. 2020
PDF súbor; 382 kB

Cenník "96 hodín"
platný od 16. 9. 2020
PDF súbor; 320 kB

Cenníky programov, ktoré už nie je možné zakúpiť, nájdete na stránke Cenníkov doterajších ponúk.

 

Platby cez SMS