Faktúry, spotreba, kredit a dobíjanie

Všetko, čo potrebujete vedieť o vašej spotrebe, o dobíjaní kreditu, o faktúrach, ich platbe alebo o položkách, ktoré nájdete vo svojej faktúre.

Späť

Faktúra po splatnosti alebo oneskorenie úhrady faktúry

Každá faktúra obsahuje dátum jej splatnosti. V lehote splatnosti má byť suma na úhradu v plnej výške pripísaná na účet Poskytovateľa. Záväzok Účastníka zaplatiť fakturovanú cenu je splnený dňom pripísania príslušnej sumy označenej variabilným symbolom na stanovený účet. Odporúčaný dátum platby je teda aspoň jeden deň pred dátumom splatnosti.

Za nedodržanie dátumu splatnosti faktúry účtujeme Upomienku, Poplatok za obmedzenie služieb a Poplatok za odpojenie v zmysle platného Cenníka služieb.

Na faktúru po splatnosti vás upozorníme cez SMS, aj správou v Moje O2. Ak ste zabudli svoju faktúru uhradiť načas, urobte tak čo najskôr. Najrýchlejším spôsobom úhrady faktúry je platba online, v mobilnej aplikácii Moje O2 alebo v O2 Predajni. Dôsledkom neuhradenej faktúry môže byť aj obmedzenie využívania služieb O2.

Služby vám však po úhrade faktúry obnovíme. Po uhradení faktúry nám odošlite doklad o úhrade na email: uhrada@o2.sk. Doklad spracujeme do 24 hodín a následne telefónne číslo zapojíme. O spracovaní dokladu vás budeme informovať e-mailom.

Potrebujete ďalšie informácie k úhrade svojej faktúry? Kontaktuje nás cez Online chat.


 
Pomohla vám táto stránka?

Povedzte nám, prosím, prečo vám stránka nepomohla: