Breadcrumb

Router Mikrotik - internet nefunguje - main content

Čo robiť, ak internet nefunguje, vypadáva, alebo je pomalý?

 1. 1

  Skontrolujte správne zapojenie káblov

  Podľa obrázka skontrolujte, či je všetko správne zapojené. Ak je všetko správne zapojené a internet nefunguje ako by mal, pokračujte reštartom zariadení.

 2. 2

  Reštartujte zariadenia

  Vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete adaptér napájania optického konvertora a adaptér WiFi routera na dobu približne 30 sekúnd. Po uplynutí tohto času oba adaptéry zapojte späť do elektrickej siete. Ak ani po reštarte internet nefunguje ako by mal, pokračujte resetom zariadenia Mikrotik.

 3. 3

  Resetujte zariadenie Mikrotik

  Resetujte WiFi router Mikrotik. Odpojte napájací adaptér zo zásuvky. Stlačte tlačidlo RES/WPS pomocou tenkého predmetu (pero, skrutkovač...) a držte ho stlačené. Dajte si pozor, aby bolo tlačidlo naozaj stlačené - je potrebné vycítiť, kedy bol mikrospínač zopnutý. Za stáleho držania tlačidla RES/WPS pripojte napájací adaptér. Keď začne USR kontrolka blikať (aspoň 5 bliknutí), uvoľnite tlačidlo. Počkajte približne 15 minút, kým sa proces dokončí. 4. 4

  Kontrola WiFi

  Uistite sa, že ste pripojený k správnej WiFi sieti a máte dostatočný signál (skúšajte v rovnakej miestnosti, v ktorej je WiFi router). Názov WiFi siete je (ak ste si ho nezmenili) v tvare O2-Wifi-XXXX alebo O2 Internet na doma XXXX - nájdete ho aj spolu s heslom na štítku zadnej strane vášho WiFi routera. Vyskúšajte sa pripojiť k WiFi aj iným zariadením (napríklad mobilom, notebookom, PC...). Rovnako skúste aj pripojenie notebookom/PC pomocou kábla. Pri kontrole WiFi Vám pomôžu aj informácie zo stránky Slabé pokrytie signálom WiFi.

  Tip: Kvalitu internetového pripojenia overíte pomocou webového merača rýchlosti pripojenia, napr. www.speedtest.net