Breadcrumb

Router Zyxel - internet nefunguje - main content

Čo robiť, ak internet nefunguje, vypadáva, alebo je pomalý?

 1. 1

  Skontrolujte správne zapojenie káblov

  Podľa obrázka skontrolujte, či je všetko správne zapojené. Ak je všetko správne zapojené a internet nefunguje ako by mal, pokračujte reštartom zariadení.

 2. 2

  Reštartujte zariadenia

  Vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete adaptér napájania zariadena partnera - optického konvertora a adaptér O2 WiFi routera na dobu približne 30 sekúnd. Po uplynutí tohto času oba adaptéry zapojte späť do elektrickej siete. Ak ani po reštarte internet nefunguje ako by mal, pokračujte resetom O2 Wi-Fi routera Zyxel.

 3. 3

  Resetujte O2 Wi-Fi router Zyxel

  Na zadnej strane O2 Wi-Fi routra tenkým predmetom stlačte a podržte na 10 sekúnd zatlačené tlačidlo RESET. Úspešný reset sa prejaví zablikaním prvej kontrolky zľava. Počkajte približne jednu minútu na obnovenie funkčnosti zariadenia v továrenských nastaveniach.


 4. 4

  Kontrola Wi-Fi

  Uistite sa, že ste pripojený k správnej Wi-Fi sieti a máte dostatočný signál (skúšajte v rovnakej miestnosti, v ktorej je O2 Wi-Fi router). Prednastavený názov WiFi siete – SSID a heslo – Wireless key nájdete na štítku nalepenom na zadnej strane O2 Wi-Fi routera.

  SSID = Meno WiFi siete

  Wireless Key = Heslo WiFi siete

  Tip: Na WiFi sieť sa viete jednoducho pripojiť pomocou QR kódu umiestnenom na štítku nalepenom na zadnej strane O2 WiFi routera alebo na WiFi kartičke. Stačí v mobile otvoriť fotoaparát, namieriť na QR kód a zvoliť "Pripojiť sa". V prípade komplikácii sa vyskúšajte pripojiť k WiFi aj iným zariadením (napríklad mobilom, notebookom, PC atď.). V prípade, že sa nedokážete pripojiť cez Wi-Fi skúste pripojenie pomocou kábla, aby ste zistili, či je komplikácia len na strane Wi-Fi alebo internetového pripojenia. Pri kontrole WiFi Vám pomôžu aj informácie zo stránky Slabé pokrytie signálom WiFi.

  Tip: Kvalitu internetového pripojenia overíte pomocou webového merača rýchlosti pripojenia, napr. speedtest.net