Breadcrumb

Súhlas so spracovaním osobných údajov - LEAD

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím, aby spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 47 259 116, DIČ 2121743437, IČ DPH SK2121743437 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 160894/B ako prevádzkovateľ (ďalej len "Prevádzkovateľ") v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúvala a uchovávala moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu (ďalej len “Osobné údaje”) na účely marketingu služieb a produktov spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. a ich komunikovania prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a možno ho kedykoľvek odvolať na ktoromkoľvek predajnom mieste O2 Slovakia, s.r.o. alebo zavolaním zákazníckej linky. Súhlas zaniká dňom podpisu zmluvy o poskytovaní verejných služieb medzi mnou a spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. Potvrdzujem, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia tohto súhlasu, o svojich právach pri spracúvaní Osobných údajov a o tom, že moje Osobné údaje sú pravdivé, úplné a presné. Beriem na vedomie, že v prípade videochatovej komunikácie svoj súhlas so zobrazením mojej obrazovej podobizne vyjadrím prijatím takéhoto hovoru.