Breadcrumb

RB - SMS sluzby

Platba za služby cez SMS

Využite praktickú SMS platbu za lístok na MHD či parkovné, poistenie alebo tipovanie, alebo si zakúpte služby mobilnej zábavy (najmä SMS hry a súťaže, SMS hlasovania, SMS inzeráty, prístup k videám, SMS zoznamky, chat a pod.), ktoré sú prevádzkované na skrátených číslach partnermi O2. Tiež môžete prispieť na dobrú vec darcovskou SMS. Detailné informácie o konkrétnej službe zabezpečujú jednotliví partneri cez svoje komunikačné kanály.

 

Platba za služby cez SMS môže byť v hodnote: 0,00 € – 50,00 € s DPH / SMS, celková hodnota platieb na telefónnom čísle za posledných 31 po sebe nasledujúcich dní nemôže presiahnuť 300 € s DPH.

Zákazníci O2 môžu prostredníctvom platby za služby cez SMS platiť za digitálny obsah, elektronické lístky alebo prispievať na charitatívne projekty. Platba za fyzický tovar nie je možná.

 

Darcovské SMS

Darcovské SMS umožňujú jednoducho pomocou SMS správy prispieť na charitatívny projekt alebo organizáciu a tak podporiť dobrú vec.

Prehľad kľúčových slov SMS správ a skrátené čísla jednotlivých neziskových organizácií, na ktoré sa darcovské SMS správy zasielajú, sú uvedené na stránke Darcovské SMS.

O2 neziskovým organizáciám odvádza 100 % zaplatenej sumy.

Finančné limity

O2 zaviedlo na služby cez SMS denné a mesačné finančné limity. Po dosiahnutí maximálneho limitu nebudú zákazníkovi na danom telefónnom čísle poskytované až do skončenia príslušného obdobia žiadne služby cez SMS.

  • 100 € mesačný finančný limit za digitálny obsah v App Store
  • 200 € mesačný finančný limit na digitálny obsah (150 € aplikačné obchody ako Google Play, elektronické lístky, darcovské SMS, SMS poistenie, tipovanie, služby mobilnej zábavy atď. a 50 € na daľšie mobilné aplikácie (ESR Live, Fuze Forge a iné)
  • 100 € denný finančný limit na všetky služby cez SMS
  • 300 € mesačný finančný limit na všetky služby cez SMS
  • 50 € finančný limit/1 transakcia

V závislosti od platobnej disciplíny zákazníka sa môžu na služby cez SMS aplikovať aj iné finančné limity.

Za mesačný finančný limit sa považuje limit na obdobie, ktorého dĺžka je 31 po sebe nasledujúcich dní. O2 každý deň vyhodnocuje hodnotu využitých služieb cez SMS za posledných 31 kalendárnych dní, napočítava stanovený finančný limit, a v prípade, ak by malo dôjsť k jeho prekročeniu, obmedzí zákazníkovi využívanie služieb cez SMS do skončenia 31-dňového obdobia.