global assets pre O2 Poistka

Breadcrumb

O2 poistka content

Vyriešte nepríjemnosti s dobrou poistkou

Poistite si vaše zariadenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo vady. Uzavrite O2 Poistku výhodne už od 3 € mesačne a získajte poistenie na prvý mesiac zadarmo.

Na mesiac zadarmo
 

Ako funguje O2 Poistka bez viazanosti?

01.

Zariadenie si môžete poistiť okamžite pri kúpe, či už na predajni O2, priamo v e‑shope alebo cez kontaktné centrum.

02.

Poistenie je možné aktivovať dodatočne do 60 dní od kúpy na Predajni O2, cez Moje O2 alebo cez kontaktné centrum.

03.

Je možné poistiť zariadenia s nákupnou cenou až do 1700 € a poistenie máte na prvý mesiac zadarmo.

04.

V O2 Poistke získate aj poistenie vád po záručnej dobe.

05.

Poplatok za poistenie platíte mesačne vo svojej faktúre.

06.

O2 Poistku môžu využiť aj firemní zákazníci.

 

Aké zariadenia vám poistíme?

S O2 Poistka si môžete poistiť telefón, tablet, smart hodinky, notebook a ďalšie zariadenia, ktorých nákupná cena je maximálne 1700 €.

zariadenia
Poistenie až do sumy 1700 €

O2 Poistka vám pomôže v prípade, že nastane:

 

Náhodné poškodenie

spôsobeného napríklad cudzou osobou či živlom

 

Zničenie zariadenia

napríklad neúmyselným poliatím, kedy by oprava nemala zmysel

 

Vada zariadenia

napríklad, ak bez zjavnej príčiny prestane fungovať displej zariadenia

 

Krádež

napríklad odcudzením z auta alebo vlámaním

scroll

Šťastie praje poisteným

Myslite na všetko s výhodnou poistkou. Výška poistného sa odvíja od kúpnej ceny vášho zariadenia. Mesačný poplatok za poistku uhradíte pohodlne v rámci vašej faktúry.

Názov produktu Nákupná cena
zariadenia
Mesačný poplatok
O2 Poistka S 0 - 200 € 3 €
O2 Poistka M 200,01 - 500 € 5 €
O2 Poistka L 500,01 - 1200 € 7 €
O2 Poistka XL 1200,01 - 1700 € 10 €
Bez
spoluúčasti

Možnosti aktivácie poistenia

 

V e‑shope pri kúpe zariadenia, v predajni alebo cez kontaktné centrum.

 

Kedykoľvek do 60 dní od kúpy zariadenia v predajni, v Moje O2 alebo cez kontaktné centrum.

Aktivovať poistenie
 
icon

O2 Poistku môžete mať aj k týmto telefónom

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Chcem Xiaomi
Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE

Chcem Samsung
Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Pro

Chcem Motorolu

Otázky a odpovede

Ak sa vám poškodí poistené zariadenie, prineste ho do ktorejkoľvek O2 predajne. Náš asistent pošle poškodené alebo vadné zariadenie do servisu. Následne vás bude kontaktovať Poisťovňa kvôli nahláseniu poistnej udalosti. V prípade uznania poistnej udalosti vaše zariadenie opravíme a náklady na opravu uhradí poisťovňa a to až do výšky časovej ceny.

Pokiaľ je zariadenie poškodené alebo vadné natoľko, že nie je možné ho opraviť, alebo náklady na jeho opravu sú vyššie ako časová cena zariadenia, dostanete SMSkou zľavový kód na nákup nového zariadenia.

V prípade uznania poistnej udalosti pre poistné zmluvy uzatvorené od 2.11.2022 zákazník nehradí spoluúčasť. V prípade poistných zmlúv uzatvorených do 1.11.2022 sa zákazník podieľa na škode spoluúčasťou, čo je suma o ktorú sa výška poistného plnenia znižuje.

Stav riešenia vašej škodovej udalosti je možné preveriť na telefónnom čísle +421 222 111 555 a to každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod.

Administrátor poistných udalostí je osoba, ktorá môže z poverenia Poisťovne vykonávať správu a likvidáciu poistných udalostí pri tomto poistení.

Administrátorom poistných udalostí je spoločnosť O2 Financial Services s. r. o..

Pre riešenie poistných udalostí je pre vás administrátor dostupný počas pracovných dní od 8:00 do 18:00 na telefónnom čísle +421 222 111 555 alebo na e-mailovej adrese poistenie.zariadenia@o2fs.sk.

V prípade, že vám poistené zariadenie ukradli, nahláste krádež čo najskôr na polícii. Protokol hlásenia krádeže od polície (zo SR alebo zahr. orgánu) prineste do O2 Predajne, kde ho predajca pošle do poisťovne alebo krádež možno nahlásiť v zákazníckej zóne Moje O2, kde protokol môžete priamo nahrať sami.

Poisťovňa vás bude telefonicky kontaktovať pre nahlásenie ukradnutého zariadenia. V prípade uznania poistnej udalosti vám SMSkou zašleme zľavový kód na nákup nového zariadenia v O2. Zľavový kód bude vo výške časovej ceny ukradnutého zariadenia.

V prípade uznania poistnej udalosti pre poistné zmluvy uzatvorené od 2.11.2022 zákazník nehradí spoluúčasť. V prípade poistných zmlúv uzatvorených do 1.11.2022 sa zákazník podieľa na škode spoluúčasťou, čo je suma o ktorú sa výška poistného plnenia znižuje.

Spoluúčasť je suma, ktorou sa zákazník podieľa na škode. V prípade uznanej poistnej udalosti pre poistné zmluvy uzatvorené od 2.11.2022 zákazník nehradí spoluúčasť. V prípade poistných zmlúv uzatvorených do 1.11.2022 sa zákazník podieľa na škode podľa podmienok stanovených vo všeobecných poistných podmienkach.

Časová cena zariadenia je cena, ktorú má Zariadenie v deň vzniku poistnej udalosti. Časová cena u poistenia odcudzenia a poistenie poškodenia sa stanoví tak, že sa od kúpnej ceny Zariadenia odpočítajú 3 % za každý započatý bežný mesiac od počiatku poistenia, pričom táto časová cena sa znižuje najdlhšie do 25. mesiaca od počiatku poistenia. Časová cena u poistenia vady predstavuje 75 % kúpnej ceny Zariadenia.

O2 Poistka sa nevzťahuje napríklad na:

  • bežné opotrebenia (kozmetické vady)
  • poškodenie v dôsledku úmyslu alebo nedbanlivosti poisteného (napríklad pád zariadenia v dôsledku jeho fyzického ovládania súbežne so športovou aktivitou alebo pri manuálnej činnosti; skĺznutie zariadenia z nerovnej plochy či plochy inak nevhodnej na jeho odloženie)
  • krádež zariadenia v dôsledku úmyselného ale nedbalostného konania poisteného (napríklad ponechania zariadenia bez možnosti zmyslovej kontroly či dozoru na nechránenom, voľne prístupnom mieste, najmä v nákupnom košíku či na stole v reštaurácii)
  • na nepreukázané vady zariadenia

Kompletný prehľad podmienok poistenia nájdete nižšie vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia zariadenia.

Zariadenie si môžete poistiť kedykoľvek do 60 dní od jeho kúpy v O2 predajni, v Moje O2 alebo cez kontaktné centrum.

O2 Poistku môžete využívať zadarmo v rámci jedného skráteného mesiaca v dĺžke od vzniku poistenia do prvého dňa nasledujúceho fakturačného obdobia (alikvotné obdobie) a v rámci prvého mesiaca nasledujúceho fakturačného obdobia.

O2 Poistka je bez viazanosti, takže poistenie môžete prestať využívať kedykoľvek. Zrušiť poistenie môžete v zákazníckej zóne Moje O2 alebo v O2 Predajni.

Aktuálne dokumenty

Archív dokumentov