O2 Telemetria

Optimalizujte vaše náklady na telemetrické služby s programom od O2.

 

Výhody služby O2 Telemetria

  • Dátový program na prenos dát medzi zariadeniami.
  • Bez fixného poplatku – platíte len za dni, keď ste dáta využívali.
  • Spoplatňovaná na dennej báze.
  • Bez obmedzenia rýchlosti.

Program O2 Telemetria je určený na prenos dát pre:

  • bezpečnostné a kamerové systémy,
  • samoobslužné a parkovacie automaty,
  • ATM a POS terminály,
  • domáce a firemné alarmy,
  • meranie spotreby plynu, elektrickej energie, vody.
 

Cenník služby

Služba Cena bez DPH Cena s DPH
Do 0,1 MB prenesených dát za deň 0,05 € 0,06 €
Od 0,101 do 5 MB prenesených dát za deň 0,10 € 0,12 €
Od 5,001 do 500 MB prenesených dát za deň 0,50 € 0,60 €
SMS v celej EÚ 0,05 € 0,06 €

Objem prenesených dát je počítaný na dennej báze a započítavajú sa doň dáta prenesené v SR aj v Zóne 1. Po dosiahnutí dátového limitu 170 MB v Zóne 1 (okrem ČR) Vám budú účtované príplatky vo výške 0,0072 €/MB. Ostatná prevádzka zo SIM karty s aktívnym programom O2 Telemetria sa riadi cenami platnými pre program O2 Fér s platbou na faktúru.

 

Zavoláme vám!

Napíšte nám číslo a náš biznis špecialista vám poradí.

+421
 
 

Odoslaním telefónneho čísla súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov

Odoslaním tohto formuláru súhlasím s tým, že mnou poskytnuté údaje môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracovávané spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. ako prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel poskytovania informácií o produktoch a službách spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných a iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zároveň súhlasím s tým, aby ma spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. alebo ňou poverená osoba kontaktovala prostredníctvom poskytnutého telefónneho čísla alebo adresy elektronickej pošty s ponukou služieb poskytovaných spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o.