Breadcrumb

Aktivity

Aktivity

V aplikáciách spravovaných spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. zbierame aktivity, aby sme zlepšili vašu zákaznícku skúsenosť.

1. Čo sú aktivity?
2. Prečo zbierame aktivity?
3. Spracúvanie aktivít
4. Ak ste zákazníkom O2

1. Čo sú aktivity?

Aktivity sú akcie vykonávané používateľmi v rámci aplikácie, napríklad dokončenie úrovne alebo uskutočnenie nákupu. Všetky akcie v rámci aplikácie možno definovať ako aktivitu.

Aktivity v aplikácii sú podmnožinou aktivít, ktoré špecificky odkazujú na činnosť používateľa po nainštalovaní aplikácie.


2. Prečo zbierame aktivity?

Väčšina aplikácií, vrátane aplikácií patriacich spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. využíva aktivity. Cieľom je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našej aplikácie, ako aj zistiť interakciu používateľov s aplikáciou.


3. Spracúvanie aktivít

Aké druhy aktivít využívame?

V aplikáciách O2 aplikácia, Radosť a Tesco Mobile patriacich spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. používame štyri typy aktivít:

  1. Technické aktivity, ktoré slúžia na to, aby v aplikácii všetko fungovalo správne. Tieto aktivity preto nie je možné zakázať.
  2. Analytické aktivity nám pomáhajú lepšie porozumieť používateľskému správaniu a optimalizovať tak aplikáciu, aby ste s ňou mali čo najlepšiu skúsenosť.
  3. Marketingové aktivity slúžia na meranie a zobrazovanie reklamných obsahov tak, aby bol obsah pre vás zaujímavý a relevantný.

Vyššie uvedené aktivity neumožňujú identifikovanie vás – ako jednotlivca. Identifikujú prístup k aplikácii a správanie používateľa pristupujúceho z určitého zariadenia (smart phone, tablet). Všetky údaje sú anonymizované a slúžia na účely štatistík, vytvárania reportov a personalizovania reklamných ponúk.


3. Ak ste zákazníkom O2 Slovakia, s.r.o.

Ak ste zákazníkom spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. a máte nainštalované aplikácie spravované spoločnosťou O2 (O2 aplikácia, Radosť a Tesco mobile) vyhradzujeme si právo identifikovať vás podľa dostupných údajov, a to vrátane zbierania aktivít. Tie nám umožňujú spoznať ako sa v aplikácii užívateľsky správate, o akú službu ste mali záujem a ako vám prípadne môžeme pomôcť. V prípade, že ste nám poskytli súhlas so zbieraním marketingových aktivít, môžeme vám poslať ponuku služieb, či tip, ktorý vám pomôže vyriešiť to, čo ste v našej aplikácii hľadali. Súhlas s marketingovými a analytickými aktivitami možno odmietnuť priamo v predmetných aplikáciách v sekcii Viac - Nastavenia súhlasov.