Breadcrumb

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013

V zmysle zákona Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba v spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o..

Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitej kategórie osobných údajov.

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie.

Súhlas je daný na dobú určitú po dobu 2 rokov. Po období 2 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.