Breadcrumb

content 5

Čo robiť, ak internet nefunguje, vypadáva, alebo je pomalý?

 1. 1

  Skontrolujte správne zapojenie káblov

  Podľa obrázka skontrolujte, či je všetko správne zapojené. Ak je všetko správne zapojené a internet nefunguje ako by mal, pokračujte reštartom zariadení. 2. 2

  Reštartujte zariadenia

  Vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete adaptér napájania antény a adaptér Smart Boxu na dobu približne 30 sekúnd. Po uplynutí tohto času oba adaptéry zapojte späť do elektrickej siete. Ak ani po reštarte internet nefunguje ako by mal, pokračujte resetom zariadení. 3. 3

  Resetujte zariadenia a skontrolujte SIM

  Začnite resetom Smart Boxu. Reset Smart Boxu nevykonávajte hneď po jeho zapnutí, počkajte aspoň 2 minúty. Na zadnej strane Smart Boxu sa nachádza tlačidlo reset. Pomocou tenkého predmetu (napr. pero, skrutkovač...) na dobu približne 15 sekúnd stlačte reset tlačidlo. Počkajte približne 4 - 5 minút, kým sa proces dokončí. Upozorňujeme, že resetom Smart Box stratí akékoľvek nastavenia a vráti sa do stavu, v ktorom ste ho dostali od O2. Pre znovunastavenie Smart Boxu postupujte rovnako ako pri Vašom prvom nastavovaní po kúpe.


  Reset antény vykonajte len ak máte bezpečný prístup k vonkajšej anténe!

  Reset antény nevykonávajte hneď po jej zapnutí, počkajte aspoň 1 - 2 minúty. Na 10 sekúnd stlačte reset tlačidlo na anténe.

  Po uplynutí 10 sekúnd sa za malú chvíľu rozsvietia všetky kontrolky - vtedy bol proces resetu antény úspešný.

  Ak je to možné, odskrutkujte ochrannú krytku SIM. Kartu SIM vytiahnite a vložte späť. Ak ste vykonali reset zariadení a internet nefunguje ako by mal, pokračujte kontrolou WiFi. 4. 4

  Kontrola WiFi

  Uistite sa, že ste pripojený k správnej WiFi sieti a máte dostatočný signál (skúšajte v rovnakej miestnosti, v ktorej je WiFi router). Názov WiFi siete zistíte v aplikácii O2 Smart Box, v časti Nastavenia Smart Wi-Fi. Vyskúšajte sa pripojiť k WiFi aj iným zariadením (napríklad mobilom, notebookom, PC...). Rovnako skúste aj pripojenie notebookom/PC pomocou kábla. Pri kontrole WiFi Vám pomôžu aj informácie zo stránky Slabé pokrytie signálom WiFi.

  Tip: Kvalitu internetového pripojenia overíte pomocou webového merača rýchlosti pripojenia, napr. www.speedtest.net