Breadcrumb

content 7

Kde nájdem meno a heslo k WiFi?

  1. Huawei B2338-168

    Vo východiskovom nastavení je meno a heslo k WiFi na zadnej strane WiFi routera.