Breadcrumb

content 6

Kde nájdem meno a heslo k WiFi?

  1. Router Mikrotik

    Vo východiskovom nastavení je sériové číslo zariadenia SN zároveň Vaším heslom k WiFi. Meno WiFi siete je v tvare O2-Wifi-XXXX alebo O2 Internet na doma XXXX, pričom XXXX sú posledné štyri znaky identifikátora W0. Oba identifikátory, SN aj W0, nájdete na štítku WiFi routera.