Hlasová odkazová schránka

S aktívnou hlasovou odkazovou schránkou vám môžu priatelia a známi zanechať odkaz, keď nemôžete prijať hovor.

 
 
Nastaveni

Aktivácia a nastavenia

Hlasovú schránku si môžete aktivovať zadarmo na Zákazníckej linke 949 alebo cez náš online chat.

V zahraničí

Využívanie služby v zahraničí

Za vypočutie odkazu v zahraničí zaplatíte ako za odchádzajúci hovor v roamingu.
Prečítajte si viac o využívaní v zahraničí.

Cena MMS

Ako je služba spoplatnená?

Všetky informácie o cenách nájdete v našom aktuálnom cenníku.

 
 
 

Ako to funguje

Ak máte program s dobíjaním kreditu
Hovor sa automaticky presmeruje do hlasovej schránky vždy, keď ste nedostupný alebo keď hovor nezdvihnete.

 

Ak máte program s platbou na faktúru

Sami si určíte, kedy sa majú vaše hovory presmerovať:

  • Ak sa rozhodnete pre nepodmienečné presmerovanie, presmerujú sa všetky neprijaté hovory.
  • Pri podmienečnom presmerovaní budú do hlasovej schránky odklonené len hovory, ktoré splnia niektorú z nasledujúcich podmienok: volané číslo je obsadené, neodpovedá, je mimo dosahu alebo je nedostupné.

Na odkaz v hlasovej odkazovej schránke vás upozorníme SMS-kou.

Ako volať do hlasovej schránky

Zo svojho O2 čísla volajte +421 949 99 99 99, z iného čísla vytočte +421 949 98 98 98. Ak voláte zo zahraničia, musíte zadať číslo hlasovej schránky (rovnaké ako telefónne číslo, napr. 949 123 456) a váš bezpečnostný kód.

Ako si vypočuť hlasové správy

Na novú správu vo vašej schránke vás upozorníme v SMS správe. Ak zavoláte na číslo 999 alebo +421 949 999 999, automaticky sa vám prehrá prvá uložená hlasová správa.

Ako zmeniť bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód chráni vašu schránku pred neoprávneným vstupom. Zadať ho musíte vždy, keď voláte do schránky z iného ako vlastného čísla alebo keď voláte zo zahraničia.

Zmena bezpečnostného kódu:

  • Zavolajte hlasovú schránku: +421 949 989 898 alebo +421 949 999 999.
  • V hlavnom menu stlačte 3 a 1.
  • Zadajte svoj nový bezpečnostný kód zložený z 4 až 6 číslic a stlačte #.
  • Nový kód zopakujte a stlačte #.

Ako zmeniť uvítaciu správu

Štandardnú uvítaciu správu „Dovolali ste sa do schránky 0949 123 456..." môžete nahradiť vlastnou. Po zavolaní do svojej schránky stlačte v hlavnom menu 2 a 1 a nahrajte svoj vlastný text.

Využívanie služby v zahraničí

Za vypočutie odkazu v zahraničí zaplatíte nasledovne:

  • ak sa nachádzate v Zóne 1 (mimo SR a ČR), za minútu hovoru do odkazovej schránky zaplatíte 0,066 €,
  • ak sa nachádzate v Zónach 2, 3 a 4, za minútu hovoru do odkazovej schránky zaplatíte rovnako ako za odchádzajúci hovor v roamingu v príslušnej zóne.

Pre informácie o rozdelení krajín podľa zón navštívte stránku venovanú roamingu.

Zákazníci s fakturovanými službami, ktorí majú nastavené podmienečné presmerovanie hovorov, však platia za uloženie odkazu súčet odchádzajúceho a prichádzajúceho hovoru v roamingu. Preto vám odporúčame nastaviť si presmerovanie všetkých hovorov, alebo si schránku pred odchodom do zahraničia zablokovať. Nastavenie presmerovania sa dá upraviť aj zo zahraničia cez nastavenia hovorov v telefóne.