Breadcrumb

R - Odkazova schranka

Hlasová odkazová schránka

S aktívnou hlasovou odkazovou schránkou vám môžu priatelia a známi zanechať odkaz, keď nemôžete prijať hovor.

 
 
Nastaveni

Aktivácia a nastavenia

Hlasovú schránku si môžete aktivovať zadarmo cez zákaznícku zónu Moje O2, na Zákazníckej linke 949 alebo cez náš online chat.

V zahraničí

Využívanie služby v zahraničí

Za vypočutie odkazu v zahraničí zaplatíte ako za odchádzajúci hovor v roamingu.
Prečítajte si viac o využívaní v zahraničí.

Cena MMS

Ako je služba spoplatnená?

Všetky informácie o cenách nájdete v našom aktuálnom cenníku.

 
 
 

Ako to funguje

Ako nastaviť hlasovú odkazovú schránku

Po úspešnej aktivácii cez zákaznícku zónu Moje O2, chat, alebo Zákaznícku linku 949 je potrebné si nastaviť presmerovanie hovorov. Po nastavení budú prichádzajúce volania smerované do odkazovej schránky a bude vám možné zanechať odkaz.

Ak máte program s dobíjaním kreditu, hovor sa automaticky presmeruje do hlasovej schránky vždy, keď budete nedostupný, alebo keď hovor nezdvihnete.

 

Ak máte program s platbou na faktúru, sami si určíte, kedy sa majú vaše hovory presmerovať:

 • Ak sa rozhodnete pre nepodmienečné presmerovanie, presmerujú sa všetky neprijaté hovory. Pre nastavenie nepodmienečného presmerovania (všetky hovory - bez podmienky) je potrebné vytočiť GSM kód v tvare (**21*421949999999#). Pre deaktiváciu vytočte GSM kód (##21#).
 • Pri podmienečnom presmerovaní budú do hlasovej schránky odklonené len hovory, ktoré splnia niektorú z nasledujúcich podmienok: volané číslo je obsadené, neodpovedá, je mimo dosahu, alebo je nedostupné. Pre nastavenie podmienečného presmerovania (všetky hovory s podmienkou) je potrebné vytočiť GSM kód v tvare:

  - Ak neodpovedám (**61*421949999999#). Pre deaktiváciu vytočte (##61#).

  - Ak som nedostupný (**62*421949999999#). Pre deaktiváciu vytočte (##62#).

  - Ak je obsadené (**67*421949999999#). Pre deaktiváciu vytočte (##67#).


 • Pre deaktiváciu všetkých aktívnych presmerovaní vytočte (##002#).

Pre správne fungovanie hlasovej odkazovej schránky je potrebné, aby ste si v telefóne v časti "Nastavenia hovorov" nastavili číslo odkazovej schránky v tvare: +421949999999.

Na odkaz v hlasovej odkazovej schránke vás upozorníme bezplatnou SMS-kou.

Ako volať do hlasovej schránky

Zo svojho O2 čísla volajte +421 949 99 99 99, z iného čísla vytočte +421 949 98 98 98. Ak voláte zo zahraničia, musíte zadať číslo hlasovej schránky (rovnaké ako telefónne číslo, napr. 949 123 456) a váš bezpečnostný kód.

Ako si vypočuť hlasové správy

Na novú správu vo vašej schránke vás upozorníme v SMS správe. Ak zavoláte na číslo 999 alebo +421 949 999 999, automaticky sa vám prehrá prvá uložená hlasová správa.

Ako zmeniť bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód chráni vašu schránku pred neoprávneným vstupom. Zadať ho musíte vždy, keď voláte do schránky z iného ako vlastného čísla alebo keď voláte zo zahraničia.

Zmena bezpečnostného kódu:

 • Zavolajte hlasovú schránku: +421 949 989 898 alebo +421 949 999 999.
 • V hlavnom menu stlačte 3 a 1.
 • Zadajte svoj nový bezpečnostný kód zložený z 4 až 6 číslic a stlačte #.
 • Nový kód zopakujte a stlačte #.

Ako zmeniť uvítaciu správu

Štandardnú uvítaciu správu „Dovolali ste sa do schránky 0949 123 456..." môžete nahradiť vlastnou. Po zavolaní do svojej schránky stlačte v hlavnom menu 2 a 1 a nahrajte svoj vlastný text.

Využívanie služby v zahraničí

Za vypočutie odkazu v zahraničí zaplatíte nasledovne:

 • ak sa nachádzate v Zóne 1 (mimo SR a ČR), za minútu hovoru do odkazovej schránky zaplatíte 0,066 €,
 • ak sa nachádzate v Zónach 2, 3 a 4, za minútu hovoru do odkazovej schránky zaplatíte rovnako ako za odchádzajúci hovor v roamingu v príslušnej zóne.

Pre informácie o rozdelení krajín podľa zón navštívte stránku venovanú roamingu.

Zákazníci s fakturovanými službami, ktorí majú nastavené podmienečné presmerovanie hovorov, však platia za uloženie odkazu súčet odchádzajúceho a prichádzajúceho hovoru v roamingu. Preto vám odporúčame nastaviť si presmerovanie všetkých hovorov, alebo si schránku pred odchodom do zahraničia zablokovať. Nastavenie presmerovania sa dá upraviť aj zo zahraničia cez nastavenia hovorov v telefóne.