RB - SMS Lístok MHD Trnava

SMS lístok – MHD v Trnave

60 – minútový cestovný lístok

 • Prázdna SMS odoslaná na skrátené číslo 1122
 • Cena SMS lístka (spätnej SMS) na skrátené číslo 1122: 0,70 € s DPH

Informácie o službe

* Zákazník má možnosť získať v čase platnosti lístka, v prípade jeho zmazania. Platí len pre MHD v Bratislave.

 • SMS s textom INFO odoslaná na skrátené číslo 1122
 • Cena odoslanej aj prijatej SMS : 0 €

Kontakt na prevádzkovateľa služby:

Pre cestovné SMS lístky v Trnave:
SAD Trnava, a.s.
Tel.: 0900 211 911
Web: www.sadtrnava.sk

Podmienky využitia služby:

 • SMS lístok je potrebné zakúpiť pred nastúpením do vozidla; SMS cestovný lístok bude doručený približne do 2 minút od zaslania SMS. Tento časový údaj je iba orientačný.
 • Cestujúci je povinný nastúpiť do vozidla MHD s už prijatým platným cestovným SMS lístkom na mobilnom komunikačnom zariadení.
 • Pri kontrole tarifného vybavenia je cestujúci povinný predložiť na výzvu revízora alebo inej poverenej osobe SMS cestovný lístok a reálnym spôsobom umožniť overenie jeho platnosti.
 • Dodatočné preukázanie sa SMS cestovným lístkom sa neakceptuje.
 • Zakúpením SMS lístka cestujúci súhlasí s tým, že k overeniu jeho platnosti predloží k nahliadnutiu revízorovi alebo inej oprávnenej osobe mobilné komunikačné zariadenie pre overenie všetkých prijatých dát SMS cestovného lístka t.j. nielen samotného textu prijatej SMS správy, ale tiež aj ostatných detailov).
 • Zľavnený cestovný lístok sa vo forme SMS neposkytuje.
 • Z jedného mobilného komunikačného zariadenia je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero SMS cestovných lístkov, na mobilné komunikačné zariadenie bude zaslaných toľko SMS cestovných lístkov koľkokrát bola zaslaná prázdna SMS na dané skrátené číslo.