Breadcrumb

R - SMS cestovne a horske poistenie UNION

SMS cestovné a horské poistenie od poisťovne Union

 • Cestovné poistenie a poistenie do slovenských hôr cez SMS, ktoré O2 poskytuje v spolupráci s poisťovňou Union, vám umožňuje uzatvoriť poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie nákladov na zásah HZS (poistenie do slovenských hôr) jednoducho a rýchlo: poslaním dvoch SMS správ na číslo 6655.
 • Rizikové skupiny: môžete si sami zvoliť turista alebo šport.
 • Ak máte tarif s platbou na faktúru, je vám poistné automaticky pripočítané do pravidelnej mesačnej faktúry.
 • Ak využívate predplatenú kartu s kreditom, platíte poistné okamžite - výška poistného vám je automaticky stiahnutá z aktuálneho kreditu na SIM karte.
 • V prípade, že nemáte dostatočný kredit na uzatvorenie poistenia, budete o tejto skutočnosti informovaný textovou správou.
 • Pri uzatvárani cestovného poistenia a poistenia do slovenských hôr cez SMS nepotrebujete žiadnu papierovú zmluvu. Stačí vám len uchovať si v pamäti telefónu číslo poistnej zmluvy a kontaktné údaje na asistečnú službu Eurocross, resp. Horskú záchrannú službu.
 • Každému klientovi SMS poistenia je k dispozícii aj SMS Helpdesk, ktorý prostredníctvom textových správ informuje o tom, ako treba uzatvárať zmluvu cez SMS, poskytuje užitočné informácie v prípade poistnej udalosti alebo umožňuje stornovať už zaplatenú poistnú zmluvu.
 • Informácie o SMS poistení získate, ak pošlete prázdnu SMS správu na číslo 6655 a následne obdržíte SMS správy s inštrukciami, ako ďalej postupovať.
 • Z vášho mobilného telefónu môžete uzatvoriť poistenie aj pre iné osoby, maximálne však v hodnote 150 € / mesiac (limit platí pre 1 SIM kartu).
 • Jednou SMS správou sa môžete poistiť na maximálne obdobie 12 dní.
 • V prípade poistnej situácie zašlite SMS správu v tvare „HELP" na číslo 6655 a príde vám SMS správa s kontaktmi na asistenčné služby. Poslanie prázdnej SMS, resp. SMS v tvare HELP na číslo 6655, ako i doručenie následných SMS je BEZPLATNÉ. Viac informácií a kompletné poistné podmienky nájdete na www.union.sk alebo získate na telefónnom čísle 0850 111 211.
 • V prípade poistnej udalosti v zahraničí (cestovné poistenie) kontaktujte asistenčnú službu Eurocross na čísle +420 296 339 644, resp. Horskú záchrannú službu na tel. čísle 18300 v prípade poistnej udalosti v horskej oblasti na Slovensku pri poistení nákladov na zásah Horskej záchrannej služby (horské poistenie)
 • Uzavretie poistenia je od 01.02.2013 bez poplatku.

 

 

Môžete si vybrať z nasledujúcich typov poistení:
Druh poistenia Typ poistenia Územná platnosť poistenia Cena poistenia*
1. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí A Svet 2,20 €/osoba/deň
2. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí, asistenčná služba, poistenie nákladov na technickú pomoc v prípade záchrannej akcie v horách, poistenie batožiny, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie B Svet 3,00 €/osoba/deň
3. Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby (horské poistenie) C Slovensko 0,80 €/osoba/deň
4. Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby (horské poistenie), poistenie batožiny, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie D Slovensko 2,00 €/osoba/deň
5. Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie nečerpaných služieb - aj v prípade COVID 19 E Slovensko 11,00 €/osoba/90 dní

* Cena za SMS poistenie nepodlieha DPH.

 

Za službu SMS poistenie zodpovedá Union poisťovňa ako poskytovateľ tejto služby.

Všetky potrebné informácie o SMS poistení sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach a Formulári o dôležitých zmluvných dojednaniach, informácie je možné získať aj na ktorejkoľvek pobočke Union poisťovne a na telefónnom čísle zákazníckeho centra 0850 111 211.

Podpora pri uzatvorení poistenia/storne poistnej zmluvy: zákaznícke centrum poisťovne Union; tel.č. 0850 111 211 (pri volaní zo Slovenska), resp. 00421 2 2081 1811 (ak voláte zo zahraničia).

Za službu SMS poistenie zodpovedá Union poisťovňa ako poskytovateľ tejto služby.

 

Viac informácii o podmienkach SMS poistenia nájdete na www.smspoistenie.sk.

 

Ako uzatvoriť SMS poistenie cez SMS

 • Napíšete SMS správu v tvare: Meno Priezvisko RodneCisloBezLomky datumPrichoduDDMMRRRR datumOdchoduDDMMRRRR typPoistenia (cestovné – turista (A) alebo šport (B), horské – turista (C) alebo šport (D) alebo horské aj v prípade COVID 19 (E)).
 • Odošlete ju na číslo 6655.
 • Po obdržaní dvoch správ od poisťovne Union potvrdíte správnosť zadania prvej SMS správy poslaním rodného čísla na číslo 6655 a po poslednej dvojici potvrdzujúcich SMS správ ste poistený.

 

Príklad:

Pani Jana Férová sa chystá vycestovať do zahraničia na dovolenku a chce sa poistiť cez SMS. Vie, že v zahraničí bude od 15.7. do 22.7.2021. Keďže plánuje oddychovať pri mori a navštíviť pár historických pamiatok, zvolí si teda poistenie liečebných nákladov pre turistu, ktoré má symbol A.

1. Na číslo 6655 pošle aktivačnú SMS správu v tomto tvare:
Jana Ferova 7855237506 15072021 22072021 A

Po tejto aktivačnej správe pani Férovej dorazia do mobilu dve verifikačné SMS od Union poisťovne: prvá správa ju vyzve na potvrdenie správnosti údajov zaslaním rodného čísla na číslo 6655, druhá správa upozorní na potrebu oboznámenia sa s poistnými podmienkami.

2. Pani Férová súhlasí s poistnými podmienkami a poslaním SMS s jej rodným číslom v tvare 7855237506 potvrdí zadaný rozsah poistenia zo svojej prvej správy.

Union poisťovňa následne posiela posledné dve textové správy: v prvej SMS potvrdí správnosť údajov a uzatvorenie poistnej zmluvy, informuje o výške poistného a posiela číslo poistnej zmluvy. Druhá správa od Unionu obsahuje odvolanie sa na poistné podmienky a uvádza kontakt na asistenčnú službu Eurocross, ktorá je klientom poisťovne Union k dispozícii nonstop.

Pani Férová v tejto chvíli úspešne uzatvorila poistenie liečebných nákladov do zahraničia, ktoré ju stálo 17,60 € a môže bez obáv vycestovať.

Upozornenie: Uzatvorené cestovné poistenie začína platiť dve hodiny po uzatvorení poistnej zmluvy cez SMS, horské poistenie platí okamžite.