roaming- dalsie informacie

Ďalšie informácie

Tiesňové služby a systémy varovania verejnosti v roamingu

V krajinách EÚ môžete okrem jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112 využiť aj alternatívne spôsoby prístupu k tiesňovým službám a k systémom varovania verejnosti, ktoré slúžia na poskytovanie informácií a výstrah verejnosti o život ohrozujúcich a núdzových situáciách. Uvedené informácie sú prevzaté z databázy tiesňových služieb a systémov varovania verejnosti, ktorú na tieto účely zaviedol BEREC, a údaje v nej zverejňujú jednotlivé členské štáty EÚ. Za obsah, aktuálnosť a správnosť týchto údajov spoločnosť O2 nezodpovedá.

Odporúčame vám oboznámiť sa s týmito informáciami ešte predtým, ako k dôjde k núdzovej situácii, a to napríklad z dôvodu, že uvedené aplikácie nemusia byť kompatibilné s vaším koncovým zariadením, nemusia byť určené pre zahraničného používateľa, môžu byť dostupné len v miestnom jazyku alebo môžu vyžadovať registráciu.

Prístup k službe Detail Popis
Aplikácia Link na stiahnutie pre Android a iOS nájdete na tejto stránke Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesňových služieb, viac info nájdete na https://www.dec112.at/
Volanie 122 Požiarna ochrana
Volanie 144 Záchranná služba
Volanie 140 Horská záchranná služba
Aplikácia Link na stiahnutie pre Android a iOS nájdete na tejto stránke Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesňových služieb, viac info nájdete na https://www.112.be/en/app
Aplikácia pre zdravotne postihnutých účastníkov Priamy link na stiahnutie pre Android Aplikácia umožňuje chat s centrom tiesňových služieb
Aplikácia pre zdravotne postihnutých účastníkov Priamy link na stiahnutie pre iOS Aplikácia umožňuje chat s centrom tiesňových služieb
Web aplikácia pre zdravotne postihnutých účastníkov Link na webový prístup Webový prístup umožňuje chat s centrom tiesňových služieb
SMS +420 720 000 112 Tiesňové služby dostupné cez SMS
Volanie 150 Požiarna ochrana
Volanie 155 Záchranná služba
Volanie 158 Polícia
Volanie 110 Polícia
Volanie 1247 Informácie a rady v situáciach, kedy život, zdravie a majetok nie sú v ohrození
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre Android Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesnových služieb, viac info na https://alertcops.ses.mir.es/publico/alertcops/
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre iOS Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesnových služieb, viac info na https://alertcops.ses.mir.es/publico/alertcops/
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre iPhone Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesnových služieb, viac info na https://alertcops.ses.mir.es/publico/alertcops/
Aplikácia pre sluchovo a rečovo postihnutých účastníkov Link na stiahnutie pre Android a iOS nájdete na tejto stránke Aplikácia umožňuje videohovor s tlmočníkom v posunkovej reči, ktorý sprostredkuje informácie tiesňovému centru, viac info nájdete na https://svisual.org/indexSSL.html
Aplikácia Link na stiahnutie pre Android a iOS nájdete na tejto stránke Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a poskytuje varovanie verejnosti, viac info nájdete na https://112.fi/en/112-suomi-application
Aplikácia Priamy link pre Android Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesňových služieb, viac info nájdete na https://www.info.urgence114.fr/
Aplikácia Priamy link pre iOS Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesňových služieb, viac info nájdete na https://www.info.urgence114.fr/
SMS +385 98 8100 112 Tiesňové služby dostupné cez SMS
Aplikácia Priamy link pre Android Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a poskytuje varovanie verejnosti
Aplikácia Priamy link pre iPhone Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a poskytuje varovanie verejnosti
Volanie 113 Polícia
Aplikácia Priamy link pre Android Aplikácia poskytuje informácie o bezpečnosti na cestách a na internete
Aplikácia Priamy link pre iPhone Aplikácia poskytuje informácie o bezpečnosti na cestách a na internete
Aplikácia Priamy link pre Android Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a ďalším službám
Aplikácia Priamy link pre iPhone Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a ďalším službám
SMS +356 79 770 112 Tiesňové služby dostupné cez SMS
Aplikácia Link na stiahnutie pre Android a iOS nájdete na tejto stránke Aplikácia umožňuje tiesňové volania, videohovor alebo chat s centrom tiesňových služieb, služba chatu umožňuje preklad z rôznych jazykov
SMS +47 59 555 110 Požiarna ochrana
SMS +47 59 555 112 Polícia
SMS +47 59 555 113 Záchranná služba
Aplikácia Priamy link pre Android Aplikácia umožňuje prístup k tiesňovým službám bez nutnosti hlasovej komunikácie
Aplikácia Priamy link pre iPhone Aplikácia umožňuje prístup k tiesňovým službám bez nutnosti hlasovej komunikácie
Aplikácia pre sluchovo postihnutých účastníkov Priamy link pre Android Aplikácia umožňuje prístup k tiesňovým službám prostredníctvom videohovoru s tlmočníkom v posunkovej reči
Aplikácia pre sluchovo postihnutých účastníkov Priamy link pre iPhone Aplikácia umožňuje prístup k tiesňovým službám prostredníctvom videohovoru s tlmočníkom v posunkovej reči
Aplikácia Priamy link pre Android Aplikácia automaticky odosiela lokalizačné údaje zariadenia, nutný je prístup k dátovej službe
Aplikácia Priamy link pre iPhone Aplikácia automaticky odosiela lokalizačné údaje zariadenia, nutný je prístup k dátovej službe
Aplikácia Priamy link pre Android Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a poskytuje varovanie verejnosti, viac info nájdete na https://www.sosalarm.se/112-och-andra-viktiga-nummer/112-appen/
Aplikácia Priamy link pre iPhone Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a poskytuje varovanie verejnosti, viac info nájdete na https://www.sosalarm.se/112-och-andra-viktiga-nummer/112-appen/
SMS pre sluchovo a rečovo postihnutých účastníkov Viac informácií o službe nájdete na https://www.sosalarm.se/spraklanguages/english-112--emergency-number/sms112---english/
Konverzná služba pre sluchovo a rečovo postihnutých účastníkov https://www.bildtelefoni.net Služba môže byť použitá na komunikáciu s centrom tiesňových služieb
Konverzná služba pre zdravotne postihnutých účastníkov https://www.teletal.se Služba môže byť použitá na komunikáciu s centrom tiesňových služieb
Konverzná služba pre zdravotne postihnutých účastníkov https://www.texttelefoni.se/ Služba môže byť použitá na komunikáciu s centrom tiesňových služiebKompletné údaje pre tiesňové služby nájdete na stránke https://www.berec.europa.eu/en/emergency-means

Prístup k službe Detail Popis
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre Android Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre iPhone Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof
Sirény Varovanie verejnosti poskytované varovnými signálmi prostredníctvom sirén
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre Android Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre iPhone Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof
SMS a iné https://www.be-alert.be Viac informácií o službe a možnosť registrácie nájdete na https://www.be-alert.be
SMS Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka
Cell Broadcast Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka
Cell Broadcast Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka
Cell Broadcast Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka
Sirény, rozhlas, televízia Varovanie verejnosti poskytované varovnými signálmi prostredníctvom sirén a informáciami v rozhlase a televízii
Cell Broadcast Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka
SMS Služba varovania verejnosti posytovaná cez SMS podľa lokality účastníka s nutnosťou registrácie, viac info na https://112.gr/en-us/
E-mail Služba varovania verejnosti posytovaná e-mailom s nutnosťou registrácie, viac info na https://112.gr/en-us/
Cell Broadcast Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka
SMS Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka
Cell Broadcast Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka
Sirény, rozhlas, televízia Varovanie verejnosti poskytované varovnými signálmi prostredníctvom sirén a informáciami v rozhlase a televízii
SMS Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre Android Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre iPhone Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre Android Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof v Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre iPhone Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof v Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku
Cell Broadcast Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti formou push-notifikácie zasielanej na zariadenie podľa lokality účastníka
Sirény Varovanie verejnosti poskytované varovnými signálmi prostredníctvom sirén
Cell Broadcast Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti formou push-notifikácie zasielanej na zariadenie podľa lokality účastníka
SMS Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS
Cell Broadcast Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti formou push-notifikácie zasielanej na zariadenie podľa lokality účastníka
Cell Broadcast Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti formou push-notifikácie zasielanej na zariadenie podľa lokality účastníka
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre Android Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre iPhone Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre Microsoft Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof
SMS Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka
SMS Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka
Cell Broadcast Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti formou push-notifikácie zasielanej na zariadenie podľa lokality účastníka
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre Android Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof
Aplikácia Priamy link na stiahnutie pre iPhone Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof
SMS Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníkaKompletné údaje nájdete na stránke https://www.berec.europa.eu/en/pws


Prémiové čísla v roamingu

Využívanie služieb s pridanou hodnotou môže v roamingu podliehať spoplatneniu vyššími cenami. Tieto ceny sú určené sadzbou, ktorú O2 účtuje roamingový partner za vaše volania na čísla týchto služieb. Každý roamingový partner si sám určuje, ktoré služby s pridanou hodnotou bude spoplatňovať špeciálnou sadzbou.

Služby s pridanou hodnotou môžu zahŕňať volania na čísla informačných liniek, zákazníckych liniek, prémiových služieb, služieb s rozdelením poplatkov, ako aj na skrátené čísla a volania na účet volaného.

V prehľade nižšie nájdete zoznam číselných množín, na ktoré sa môže vzťahovať zvýšená cena. V prípade, že je známa sadzba roamingového partnera za tieto volania, v prehľade nájdete aj predpokladanú cenu za minútu, ktorú vám budeme účtovať za tieto volania v sieti uvedeného roamingového partnera. Cena sa zvyčajne líši podľa toho, v ktorej sieti volanie uskutočníte.

Číslo Partner Cena
+3270 Telenet 1,161
+3270 Orange 1,17
+3278 Telenet 0.05
+32800
+32900
+32901
+32902
+32903
+32904
+32905
+32906
+32907
+32908
+32909
+321304 Telenet 4,898
+321404 Telenet 4,898
+321407 Telenet 2,278
+3212071 Orange 4,446
+3213071 Orange 4,446
+35990
+359700
+359800
+35713
+35714
+35715
+35717
+35719
+35777
+357809
+357900
+357909
+357999
+42012
+42014
+42081
+42083
+42084
+42095
+42098
+420118
+420800
+420900
+420905
+420906
+420908
+420909
+45114 Telia 0
+45801
+45802
+45803
+45804
+45805
+45806 Telia 0
+45807 Telia 0
+45808
+45809
+45901
+45902
+45903
+45904
+45905
+45909
+3721 Elisa 0
+37270
+372800
+372900
+372901
+35810 DNA 0,546
+35820 DNA 1,075
+35829 DNA 0,546
+35830 DNA 0,546
+358100 DNA 10,14
+358100 Elisa 5,46
+358100 Telia 3,962
+358118 Telia 6,107
+358200 DNA 10,14
+358200 Elisa 5,46
+358200 Elisa 3,962
+358300 Elisa 5,46
+358600 Elisa 5,46
+358600 Elisa 7,02
+358601 Elisa 5,46
+358602
+358800
+3582020
+3582022 Elisa 7,644
+3582023
+3587000
+3587001
+3587003
+3587004
+3587005
+3587007
+3587008
+3587009
+333
+334
+335
+336 Bouygues 1,638
+337
+338
+800 Bouygues 1,131
+3310 Bouygues 2,391
+3330
+3331
+3332 Orange 4,992
+3334 Bouygues 2,011
+3336 Orange 1,579
+3336 SFR 1,533
+3339 Bouygues 4,68
+3381
+3382
+3389 SFR 3,448
+33118
+33800 Bouygues 1,326
+33801
+33802
+33803
+33804
+33805 Bouygues 1,326
+33806
+33807
+33808
+33809 Bouygues 1,014
+33836
+33860
+33868
+3014
+3090
+30118
+30198
+30800
+30801
+30806
+30812
+30825
+30850
+30875
+3118
+3184
+3187
+31800 T-Mobile 0,05
+31900 Vodafone 7,126
+31900 KPN 3,884
+31906
+31909
+38560
+38561
+38564
+38565
+38569
+385118
+385609
+385800
+353118
+353155 Vodafone 0,03
+353818 Three 0,468
+3531530
+3531540
+3531550
+3531560
+3531570
+3531580
+3531590
+3531598
+3531599
+3531800
+35417
+35418
+35490
+354800
+42318
+423800
+370700
+370705
+370706
+370707
+370800
+370801
+370802
+370808
+370900
+370901
+370902
+370903
+370909
+370910
+37178
+37181
+37190
+371800
+352900
+352901
+352905
+38514
+38580
+38590
+38591
+385118
+385160
+385161
+385164
+385165
+385168
+385169
+35651
+35652
+35654
+356115
+356118
+356506
+3565070
+3565090
+3565091
+35650037
+35650043
+35680002
+35680034
+35680036
+35680037
+35680049
+35680062
+35680065
+35680072
+35680073
+35680074
+35680075
+35680076
+35680078
+35680090
+4932
+49115
+49116
+49164
+49168
+49169
+49181
+49182
+49183
+49184
+49185
+49186
+49187
+49188
+49189
+49700
+49800
+491371
+491372
+491373
+491374
+491375
+491376
+491377
+491378
+491379
+491801
+491802
+491803
+491804
+491805
+491806
+491807
+499001
+499003
+499005
+4718
+47175 Telia 0
+47800 Telia 4,853
+47815 Telia 3,12
+47820
+47822
+47829
+471234 Telia 0
+479990 Telia 0,034
+48700
+48701
+48703
+48704
+48708
+48800
+48801
+800 MEO 0,78
+351601
+351607
+351608
+351646
+351648
+351707 MEO 1,172
+351708
+351760
+351761
+351762
+351800 NOS 1,56
+351800 MEO 0,782
+351808 NOS 1,56
+351809
+800 3AT 0,234
+43118 3AT 5,678
+43800 3AT 0
+43810
+43820
+43821
+43828
+43900
+43901
+43930
+43931
+43939
+4019
+40118
+40800
+40801
+40805
+40808
+40900
+40903
+40906
+38680
+38690
+4620 Tele2 0
+4677
+4699
+46900
+46939
+46944
+800 Orange 0,853
+3425
+3427
+3429
+3435
+3437
+3439
+3470
+34118
+34280
+34795
+34797
+34799
+34800 Orange 0
+34803
+34806
+34807
+34900 Vodafone 0
+34900 Orange 0
+34901 Orange 0,591
+34902 Vodafone 2,262
+34902 Orange 0,966
+34905
+34995
+34997
+34999
+341006
+4180 Swisscom 0
+4184 Swisscom 2,115
+4184 Salt 8,951
+4186 Swisscom 2,025
+41800 Swisscom 0
+41800 Salt 2,033
+411818 Swisscom 4,53
+3912 TIM 7,02
+3984 Iliad 7,8
+3989
+39113 TIM 0
+39114 TIM 0
+39118 TIM 0
+39119 Iliad 5,85
+39133 TIM 7,02
+39155 TIM 7,02
+39158 TIM 7,02
+39159 TIM 5,979
+39177 Iliad 9,36
+39178
+39181 Iliad 9,36
+39190 Iliad 8,19
+39199 Iliad 9,36
+39455
+39499
+39800 TIM 0
+39803 TIM 7,02
+380838 Vodafone 4,212
+3803700 Vodafone 3,822
+4490 EE 18,3
+44345 O2 0,931
+44345 EE 0,025
+44800 EE 0,925
+44844 O2 0,902
+44845 O2 0,92
+44870 O2 0,892
+44871 O2 2,792
+44905 EE 18,41Kompletné údaje nájdete na stránke https://www.berec.europa.eu/en/vas-numbering-ranges