Breadcrumb

Roaming Datalimit

Roaming datalimit

 

Pri využívaní dátových roamingových služieb máte stále k dispozícii aj bezplatnú službu Roaming Datalimit, vďaka ktorej si ľahšie ustrážite účty a za spotrebované dáta v roamingu. Automaticky vás upozorníme na dosiahnutý limit 50 €, 120 €, 300 € a 1 000 € pri dátovaní v zahraničí.

Ako funguje služba Roaming Datalimit

 • Službu má každý O2 Zákazník aktívnu automaticky a bezplatne. Službu si tiež možno aktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATALIMIT50 A pre 50 € datalimit a DATALIMIT120 A pre 120 € datalimit na číslo 99222.
 • Službu Datalimit si môžete nastaviť aj v Moje O2 v Balíčkoch a službách.


DATALIMIT 50

 • Ak používaním dátových služieb dosiahnete 40 €, budeme vás o tom informovať bezplatnou SMS správou.
 • Aktívna služba Datalimit po dosiahnutí 100% nastaveného limitu 50 € okamžite zablokuje dátovú spotrebu v roamingu.
 • Dátové prenosy sa automaticky odblokujú v prvý deň nového fakturačného obdobia v prípade fakturovaných služieb, resp. v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca v prípade predplatených produktov.
 • Blokovanie si viete zrušiť v Moje O2 v Balíčkoch a službách v záložke Doplnkové služby, alebo zaslaním SMS v tvare DATUJPO50 na 99 222. Následne viete pokračovať v dátovej spotrebe v zahraničí.
 • Službu Datalimit si môžete trvalo deaktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATALIMIT50 D na číslo 99 222.


DATALIMIT 120

 • Ak používaním dátových služieb dosiahnete 90 €, budeme vás o tom informovať bezplatnou SMS správou.
 • Aktívna služba Datalimit po dosiahnutí 100% nastaveného limitu 120 € okamžite zablokuje dátovú spotrebu v roamingu.
 • Dátové prenosy sa automaticky odblokujú v prvý deň nového fakturačného obdobia v prípade fakturovaných služieb, resp. v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca v prípade predplatených produktov.
 • Blokovanie si viete zrušiť v Moje O2 v Balíčkoch a službách v záložke Doplnkové služby, alebo zaslaním SMS v tvare DATUJPO120 na 99 222. Následne viete pokračovať v dátovej spotrebe v zahraničí.
 • Službu Datalimit si môžete trvalo deaktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATALIMIT120 D na číslo 99 222.


DATALIMIT 300

 • Aktívna služba Datalimit po dosiahnutí limitu 300 € okamžite zablokuje dátovú spotrebu v roamingu. Budeme vás o tom informovať bezplatnou SMS.
 • Dátové prenosy sa automaticky odblokujú v prvý deň nového fakturačného obdobia v prípade fakturovaných služieb, resp. v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca v prípade predplatených produktov.
 • Blokovanie si viete zrušiť v Moje O2 v Balíčkoch a službách v záložke Doplnkové služby, alebo zaslaním SMS v tvare DATUJPO300 na cislo 9922. Následne viete pokračovať v dátovej spotrebe v zahraničí.


DATALIMIT 1000

 • Aktívna služba Datalimit po dosiahnutí limitu 1000 € okamžite zablokuje dátovú spotrebu v roamingu.
 • Dosiahnutie limitu 1000 € zablokuje aj službu Internet, teda prenos dát nielen v roamingu, ale aj na Slovensku. O poastavení vás informujeme cez SMS.
 • Dátové prenosy sa automaticky odblokujú v prvý deň nového fakturačného obdobia v prípade fakturovaných služieb, resp. v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca v prípade predplatených produktov.
 • Pre odblokovanie limitu 1000 € kontaktujte Zákaznícku linku 949.
 
 • Do Datalimitu je zahrnutá Vaša dátová spotreba v krajinách EÚ ako aj mimo EÚ.
 • Do Datalimitu sa zarátavajú príplatky v zóne 1 aplikované po prekročení EÚ dátových limitov alebo v prípade porušovania zásad primeraného využívania EÚ roamingu a ceny za využívanie dát v roamingu v zóne 2, 3, 4 a na Ukrajine. Do limitu nie sú zahrnuté MMS.
 
 

Ako zabránim nekontrolovanej spotrebe dát v roamingu?

Nekontrolovanej spotrebe dátových roamingových služieb možete zabrániť napríklad:

 • vypnutím alebo zmenou nastavenia automatického sťahovania e-mailov,
 • zmenou nastavenia nainštalovaných programov, antivírusov a rôznych aplikácií, aby sa v zahraničí automaticky neaktualizovali a priebežne nesťahovali,
 • aktiváciou funkcie mobilného telefónu zablokovania dátového pripojenia v zahraničí,
 • deaktiváciou mobilných dát v telefóne,
 • sledovaním množstva prenesených dát v Moje O2 alebo nastavením si vlastného dátového limitu vo vašom mobilnom zariadení, vďaka ktorému dostanete uporoznenie, ked tento limit dosiahnete. K omedzeniu dátových prenosov však v tomto prípade nedôjde.