Breadcrumb

O2 Internet na doma


arrow

Ak vaša adresa nie je v zozname alebo neviete svoju presnú adresu, skúste to cez mapu nižšie.

Vyhľadať na mape

Spoznajte výhody O2 InternetuOtázky a odpovede

Najjednoduchší spôsob ako zistiť dostupnosť internetu na svojej adrese je zadať ju v hornej časti stránky. V prípade, že vaša nehnuteľnosť nemá presnú adresu, môžete jej umiestnenie označiť na mape.

O2 Internetom na doma vzduchom ale pokrývame až 97% všetkých domácností na Slovensku.

Technik partnera Vás bude kontaktovať telefonicky a dohodne si s Vami termín návštevy. Pri zriadení prístupu v bytovom dome realizuje optickú zásuvku za vchodové dvere pri najbližšej elektrickej zásuvke a ONT sa pripája do zásuvky dodaným optickým patchcord.

Technik partnera nerealizuje ďalšie prierazy, inštaláciu líšt, ťahanie ethernet kábla, odsúvanie nábytku, demontáž/montáž podlahových líšt, podhľadových systémov a podobne. Začistí prieraz, nerealizuje maľovanie, stierkovanie alebo tapetovanie. Neinštaluje ani nekonfiguruje zariadenia zákazníka.

Inštalácia technikom partnera je bezplatná v rozsahu ako je popísaná vyššie (inštalačný balík).

Ak je inštalácia finančne náročnejšia ako je inštalačný balík, je zákazník informovaný technikom, že inštalácia je možná v prípade spoluúčasti zákazníka. Ak zákazník súhlasí, zriadenie prístupu rieši dodávateľ, ktorý uzatvorí zmluvu a medzi dodávateľom a zákazníkom. Zákazník uhrádza náklady priamo dodávateľovi.

V prípade domu rovnako zákazník neplatí za žiadne výkopové ani súvisiace práce, ktoré sú nevyhnutné pre aktiváciu optickej prípojky ST technikom.

Zariadenie si pripojte podľa návodu na samoinštaláciu, ktorý je pribalený v krabici so zariadením alebo v časti pomoc a podpora. Nájdete tam aj kontakt na Technickú podporu (TESU) pre prípad potreby asistencie. TESU môže na žiadosť zákazníka zadať požiadavku na spoplatnený technický výjazd ( 35 EUR, resp. podľa aktuálneho cenníka) a O2 technik zariadenie pripojí.

Služba sa môže rozbehnúť až niekoľko hodín po odchode technika. Nie je dôvod na paniku, treba počkať. Rozhodne počas toho nie je potrebné resetovať router. Router je nutné mať korektne zapojený.

Štandardne trvá pripojenie služby do 7 dní pokiaľ je optická prípojka voľná. Reálna doba pripojenia je však závislá od realizácie nášho partnera, technického zabezpečenia, inštalačných technikov a ich vyťaženosti v konkrétnej lokalite zriaďovania služby.

proactive callback vo V3