Breadcrumb

Nové pravidlá pre daň z pridanej hodnoty týkajúce sa predplatených služieb

Nové pravidlá pre daň z pridanej hodnoty týkajúce sa predplatených služieb


Od 1. 10. 2019 bude do zákona o dani z pridanej hodnoty implementovaná smernica rady EÚ 2016/1065, ktorá mení smernicu 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi. Zavádzanými zmenami pri predplatených službách napĺňa O2 Slovakia od 1. 2. 2019 legislatívnu požiadavku už v predstihu.

V súvislosti s implementáciou tejto smernice dochádza k zmene uplatňovania dane z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH“) pri predplatených službách. Po novom sa bude DPH odvádzať v momente spotreby kreditu, nie pri kúpe kreditu. Preto v prípade, že využívate naše predplatené služby na podnikateľské účely, venujte pozornosť informáciám nižšie.


Čo sa pre vás mení z pohľadu odvodu DPH?


Do 31. 1. 2019 – je DPH odvádzaná v momente predaja kreditu. Pri kúpe kreditu máte k dispozícii na Moje O2 faktúru (daňový doklad) už pri jeho kúpe, pričom dátum dodania na faktúre je zhodný s dátumom predaja kreditu/dobitia kreditu.

Od 1. 2. 2019 – DPH sa odvádza až v momente spotreby kreditu. Z tohto dôvodu pri kúpe kreditu nedostanete faktúru, ale iba potvrdenie o dobití kreditu a príjmový doklad, teda potvrdenie o zaplatení, ktoré nepredstavuje daňový doklad – nie je na ňom vyčíslená DPH. Nový proces fakturácie sa vzťahuje na všetky spôsoby dobitia kreditu. O novom procese fakturácie sa dočítate nižšie.


Nový proces fakturácie predplatených služieb


Od 1. 2. 2019 sa zavádza proces vystavovania faktúr (daňových dokladov) k spotrebe kreditu. Predmetom fakturácie sa stáva kredit dobitý po 1 .2. 2019, ku ktorému už nedostanete daňový doklad pri jeho zakúpení. Faktúry vám budú, resp. nebudú vystavované podľa toho, či ste alebo nie ste v O2 zaregistrovaný ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ: