Dokumenty

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
platné od 13. 1. 2018
PDF súbor; 320 kB


 

Reklamačné poriadky

Reklamačný poriadok pre alternatívne formy predaja
platný od 1. 2. 2016
PDF súbor; 68 kB

Reklamačný poriadok pre značkové predajne a predajne zmluvných partnerov
platný od 1. 2. 2016
PDF súbor; 52 kB


 

Podmienky nákupu

Podmienky nákupu pre alternatívne formy predaja spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
platné od 1. 2. 2016
PDF súbor; 232 kB

Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
platné od 4. 2. 2016
PDF súbor; 184 kB

General Purchase Conditions of O2 Slovakia, s.r.o.
platné od 4. 2. 2016
PDF súbor; 339 kB


 

Poučenie - súčasť spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy

Poučenie - súčasť spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy
PDF súbor; 188 kB

 

 

Všeobecné obchodné podmienky k službe O2 Biznis Mobil

Poistné podmienky Všeobecné poistné podmienky
PDF súbor; 365 kB

Všeobecné obchodné podmienky
platný od 15. 10. 2014
PDF súbor; 356 kB

Všeobecné obchodné podmienky
platný od 3. 2. 2015
PDF súbor; 364 kB