Breadcrumb

Dokumenty

Dokumenty

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
platné od 27. 6. 2023
PDF súbor; 3,90 MB


 

Reklamačné poriadky

Reklamačný poriadok pre alternatívne formy predaja
platný od 1. 6. 2023
PDF súbor; 304 kB

Reklamačný poriadok pre značkové predajne a predajne zmluvných partnerov
platný od 1. 6. 2023
PDF súbor; 52 kB

Odporúčanie pri uplatnení reklamácie televízorov SAMSUNG
platný od 1. 6. 2023
PDF súbor; 24 kB

Odporúčanie pri uplatnení reklamácie televízorov SONY
platný od 1. 6. 2023
PDF súbor; 28 kB

Odporúčanie pri uplatnení reklamácie televízorov XIAOMI
platný od 1. 6. 2023
PDF súbor; 28 kB

Odporúčanie pri uplatnení reklamácie televízorov TCL
platný od 1. 6. 2023
PDF súbor; 28 kB

Odporúčanie pri uplatnení reklamácie televízorov PHILIPS
platný od 1. 6. 2023
PDF súbor; 28 kB


 

Podmienky nákupu

Podmienky nákupu pre alternatívne formy predaja spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
platné od 1. 6. 2023
PDF súbor; 620 kB

Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
platné od 1. 6. 2023
PDF súbor; 80 kB

General Purchase Conditions of O2 Slovakia, s.r.o.
platné od 1. 6. 2023
PDF súbor; 76 kB

Nákupy v aplikačných obchodoch
Podmienky služby "Nákupy v aplikačných obchodoch”


 

Poučenie - súčasť spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy

Poučenie - súčasť spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy
PDF súbor; 188 kB

 

Riešenie sporov online

Platforma pre alternatívne riešene sporov online