Breadcrumb

Dokumenty

Dokumenty

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
platné od 8. 6. 2023
PDF súbor; 780 kB


 

Reklamačné poriadky

Reklamačný poriadok pre alternatívne formy predaja
platný od 14. 8. 2019
PDF súbor; 245 kB

Reklamačný poriadok pre značkové predajne a predajne zmluvných partnerov
platný od 14. 8. 2019
PDF súbor; 54 kB

Odporúčanie pri uplatnení reklamácie televízorov SAMSUNG
platný od 15. 7. 2020
PDF súbor; 28 kB

Odporúčanie pri uplatnení reklamácie televízorov SONY
platný od 15. 7. 2020
PDF súbor; 28 kB

Odporúčanie pri uplatnení reklamácie televízorov XIAOMI
platný od 15. 7. 2020
PDF súbor; 29 kB

Odporúčanie pri uplatnení reklamácie televízorov TCL
platný od 10. 11. 2021
PDF súbor; 26 kB

Odporúčanie pri uplatnení reklamácie televízorov PHILIPS
platný od 16. 11. 2022
PDF súbor; 27 kB


 

Podmienky nákupu

Podmienky nákupu pre alternatívne formy predaja spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
platné od 1. 2. 2016
PDF súbor; 232 kB

Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
platné od 4. 2. 2016
PDF súbor; 184 kB

General Purchase Conditions of O2 Slovakia, s.r.o.
platné od 4. 2. 2016
PDF súbor; 339 kB

Nákupy v aplikačných obchodoch
Podmienky služby "Nákupy v aplikačných obchodoch”


 

Poučenie - súčasť spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy

Poučenie - súčasť spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy
PDF súbor; 188 kB

 

Riešenie sporov online

Platforma pre alternatívne riešene sporov online