Breadcrumb

content 3

Čo robiť, ak internet nefunguje, vypadáva, alebo je pomalý?

 1. 1

  Skontrolujte správne zapojenie káblov

  Podľa obrázka skontrolujte, či je všetko správne zapojené. Ak je všetko správne zapojené a internet nefunguje ako by mal, pokračujte reštartom zariadení.

 2. 2

  Reštartujte zariadenia

  Vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete adaptér WiFi routera na dobu približne 30 sekúnd. Po uplynutí tohto času oba adaptéry zapojte späť do elektrickej siete. Ak ani po reštarte internet nefunguje ako by mal, pokračujte resetom zariadení.

 3. 3

  Resetujte zariadenia a skontrolujte SIM

  Odpojte napájací adaptér. Reset WiFi routera nevykonávajte hneď po jeho zapnutí, počkajte aspoň 1 - 2 minúty. Na aspoň 5 sekúnd stlačte reset tlačidlo na anténe. Po uplynutí 5 sekúnd sa za malú chvíľu rozsvietia všetky kontrolky - vtedy bol proces resetu úspešný.

  Kontrolu SIM vykonajte len ak máte bezpečný prístup k vonkajšej anténe!

  Ak je to možné, odskrutkujte ochrannú krytku SIM. Kartu SIM vytiahnite a vložte späť. Ak ste vykonali reset zariadení a internet nefunguje ako by mal, pokračujte kontrolou WiFi.

 4. 4

  Kontrola WiFi

  Uistite sa, že ste pripojený k správnej WiFi sieti a máte dostatočný signál (skúšajte v rovnakej miestnosti, v ktorej je WiFi router). Názov WiFi siete (ak ste si ho nezmenili) nájdete na zadnej strane WiFi routera. Vyskúšajte sa pripojiť k WiFi aj iným zariadením (napríklad mobilom, notebookom, PC...). Rovnako skúste aj pripojenie notebookom/PC pomocou kábla. Pri kontrole WiFi Vám pomôžu aj informácie zo stránky Slabé pokrytie signálom WiFi.

  Tip: Kvalitu internetového pripojenia overíte pomocou webového merača rýchlosti pripojenia, napr. www.speedtest.net